KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

Hledat

Přejdi na obsah

Hlavní nabídka:


 


SLEDUJTE


KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

DUCHOVNO > DUCHOVNÍ KNIHOVNA > HLAVNÍ ZDROJE NZPJK


 CZ  Celá kniha - KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PJK   
 SK  Celá kniha - KOROLÁRIÁ K NOVÉMU ZJAVENIU PÁNA JEŽIŠA KRISTA   
 EN  Complete book - COROLLARIES TO THE NEW REVELATION OF THE LORD JESUS CHRIST   
 RU  Вся книга - СЛЕДСТВИЯ НОВОГО ОТКРОВЕНИЯ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА   
 ES  Todo el libro - COROLARIAS DE LA NUEVA REVELACIÓN DE EL SEÑOR JESÚS CRISTO   
 DE  Das ganze book - FOLGE DER NEUEN OFFENBARUNG DES HERRN JESUS ​​​​CHRISTUS   KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
- přijal Peter Daniel Francuch v roce 1992-1994. Korolaria Pána Ježíše Krista jsou hlavním zdrojem ze tří hlavních zdrojů z Nového zjevení Pána Ježíše Krista, Korolarií Nového zjevení Pána Ježíše Krista a Dialogů s Pánem Ježíšem Kristem. Aby se mohl odehrát posun z duchovního světa k intermediálnímu světu, lze pojímat tento posun jako reflexi typického přechodného období od jednoho stavu a procesu ke stavu a procesu jinému. Taktéž ho můžete pojímat jako most přesunu z jedné úrovně Stvoření a sentientní mysli do úrovně jiné. Vzhledem k tomu tato kniha a to, co obsahuje, má charakter zde-a-nyní použitelný na časovost jakéhokoli stavu a procesu. Korolaria souvztaží s vnitřní čili intermediální dimenzí Stvoření, jakož i s vnitřní(duševní) myslí každého a odráží je. Protože vnitřní mysl odráží velmi zvláštní a jedinečnou duševnost každého, její důraz je na potřebu individualizovat a personalizovat vlastní život a vše, co se k němu vztahuje. Jedině z této pozice individualizace a personalizace se každý může náležitě poučit o tom, jak žádat a co žádat.OBSAH KNIHY:

ÚVOD

DOPLNĚNÍ 1
AGENTŮM POZITIVNÍHO STAVU PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A PRAKTIKUJÍCÍM JEHO / JEJÍ NOVÉ ZJEVENÍ


DOPLNĚNÍ 2
VŠEM ČTENÁŘŮM A PRAKTIKANTŮM NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A JEHO/JEJÍM SLUŽEBNÍKŮM A NÁSLEDOVNÍKŮM


DOPLNĚNÍ 3
VŠEM, KTEŘÍ ČTOU, PŘIJÍMAJÍ A PRAKTIKUJÍ NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA


DOPLNĚNÍ 3A

DOPLNĚNÍ 4

DOPLNĚNÍ 5

DOPLNĚNÍ 6

DOPLNĚNÍ 7

DOPLNĚNÍ 8

DOPLNĚNÍ 9

DOPLNĚNÍ 10

DOPLNĚNÍ 11

DOPLNĚNÍ 12

DOPLNĚNÍ 13

DOPLNĚNÍ 14

DOPLNĚNÍ 15

DOPLNĚNÍ 16

DOPLNĚNÍ 17

DOPLNĚNÍ 18

DOPLNĚNÍ 19

SOUKROMÝ ROZHOVOR MEZI PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM A PETREM

DOPLNĚNÍ 20

OZNÁMENÍ

RADA

PŘIPOMÍNKA

ZDROJ FALEŠNÝCH VZPOMÍNEK V ZÁŽITCÍCH Z MINULÝCH ŽIVOTŮ A PŘI LÉČENÍ TĚMITO ZÁŽITKY

ZJEVENÍ O ZJEVOVATELI "KURZU ZÁZRAKŮ"

O DĚTSKOSTI A SOUVISEJÍCÍCH UDÁLOSTECH

OBJASNĚNÍ NĚKTERÝCH DUCHOVNÍCH POJETÍ

DOPIS VŠEM PŘÁTELŮM

DRUHÝ SOUKROMÝ ROZHOVOR


KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

     
NZPJKBR                                     DUCHOVNÍ ŠKOLA                                   ZÁKLADY DUCHOVNOSTI      

ÚVOD | DUCHOVNO | KONTAKTY | MAPOVÁNÍ STRÁNKY


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku