DUCHOVNÍ ZÁKONY PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

Hledat

Přejdi na obsah

Hlavní nabídka:


 


SLEDUJTE


DUCHOVNÍ ZÁKONY PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

DUCHOVNO > DUCHOVNÍ KNIHOVNA > HLAVNÍ ZDROJE NZPJK


PÁN JEŽÍŠ KRISTUS započal v přítomné době nové údobí v dějinách tohoto časového cyklu. Tato perioda není jenom počátkem nového kroku, jak to bylo v případě předešlých period a kroků tohoto časového cyklu: je to úplně nová éra v rámci tohoto časového cyklu, která je započata Pánem Ježíšem Kristem. Tato Nová éra nemohla začít, dokud by nenastaly hluboké změny v Přirozenosti Nevyššího a Nejvyšší se nestal Pánem Ježíšem Kristem. Když se to naplnilo, dřívější éra či předešlá perioda již vyčerpala svůj užitek a splnila svůj účel a nová éra duchovního vývoje přichází do své plodnosti. Nové zjevení, obsažené v této knize, je odrazem této Nové éry. Tato Nová éra či perioda se týká veškerého stvoření a jeho multivesmíru, všech sentientních entit, celé zóny vymístění a všech jeho obyvatel, jakožto i vaší planety. Multiverzální důsledky této éry jsou enormní a budou trvat po dlouhou dobu – až k samotnému konci tohoto časového cyklu i déle. Pro tuto její nesmírnou důležitost je nutno všechny duchovní zákony, které vládly v předešlé éře či dřívějším údobí, nově definovat, obnovit, modifikovat a v případě nutnosti i zrušit a odstranit.
V přítomné době jsou platné následující zákony:
PRVNÍ PRVOPOČÁTEČNÍ ZÁKON LÁSKY K BOHU

DRUHÝ PRVOPOČÁTEČNÍ ZÁKON LÁSKY K JINÝM

TŘETÍ PRVOPOČÁTEČNÍ ZÁKON LÁSKY SEBE SAMA

1. ZÁKON SVOBODY VOLBY KVŮLI SAMOTNÉNU PRINCIPU

2. ZÁKON OBMĚNĚNÉ JEDINOSTI A ROVNOSTI

3. ZÁKON DUCHOVNÍ REALITY

4. ZÁKON DUCHOVNÍ JEDNOSTRANNOSTI

5. ZÁKON DUCHOVNÍHO POTVRZOVÁNÍ PLATNOSTI A ÚMYSLU

6. ZÁKON BOŽSKÉ PROZŘETELNOSTI PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

7. ZÁKON TVOŘIVOSTI, DUCHOVNÍHO UŽITKU A ÚČELU

8. ZÁKON DUCHOVNÍHO POKROKU

9. ZÁKON VĚČNÉHO POKRAČOVÁNÍ

10. ZÁKON DUCHOVNÍ MORÁLNOSTI A ZKUŠENOSTIPrvní tři prvopočáteční zákony jsou všechny dobré věci, které se činí kvůli Pánu Ježíši Kristu, kvůli všem duchovním principům, kvůli jiným, kvůli sobě samému, jako nositeli jedinečné a svérázné přítomnosti Pána Ježíše Krista v tvém nitru, a kvůli tomu, že je správné to činit, aniž by se očekávalo něco na oplátku, to jest: dělá se vše kvůli samotnému principu. Takto vše činit znamená praktikovat, co požadují tři prvopočátečně formulované zákony. Tyto tři zákony představují základ duchovního života. Jsou životem zbývajících deseti zákonů, které po nich následují.OBNOVENÍ, POZMĚNĚNÍ A ZNOVUDEFINOVÁNÍ DUCHOVNÍCH ZÁKONŮ

     
NZPJKBR                                      DUCHOVNÍ ŠKOLA                                      ZÁKLADY DUCHOVNOSTI      

ÚVOD | DUCHOVNO | KONTAKTY | MAPOVÁNÍ STRÁNKY


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku