ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI

Hledat

Přejdi na obsah

Hlavní nabídka:


 


SLEDUJTE


ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI

DUCHOVNO > DUCHOVNÍ KNIHOVNA > POMOCNÉ KNIHY NZPJK


CZ  Celá kniha - ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI
SK  Celá kniha - ZÁKLADY ĽUDSKEJ DUCHOVNOSTI
EN  Complete book - FUNDAMENTALS OF HUMAN SPIRITUALITY
 RU  Вся книга - ОСНОВЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДУХОВНОСТИ   
 DE  Das ganze book - GRUNDLAGEN MENSCHLICHER GEISTIGKEIT   ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI
- vydal Peter Daniel Francuch v roce 1994, 262 stran. Je to výklad o lidské duchovnosti ve vztahu ke Stvoření. Přijato v roce 1982.OBSAH KNIHY:

VELMI DŮLEŽITÝ ÚVOD


ČÁST I:   DUCHOVNÍ ÚPADEK

KAPITOLA 1.
VYSVĚTLENÍ A ZÁKLADNÍ POJMY DUCHOVNOSTI OBECNĚ A LIDSKÉ DUCHOVNOSTI ZVLÁŠŤ. POJEM NEJVYŠŠÍHO.


KAPITOLA 2.
VZNIK HMOTY, VESMÍRU A SENTIENTNÍCH BYTOSTÍ. PŮVODNÍ ÚČEL, CÍL A USPOŘÁDÁNÍ LIDSKÉHO ŽIVOTA A JEHO PŘÍRODNÍHO, DUŠEVNÍHO A DUCHOVNÍHO STAVU.


KAPITOLA 3.
POČÁTEK A DŮVODY LIDSKÉHO DUCHOVNÍHO ÚPADKU


KAPITOLA 4.
DŮSLEDKY A DOPAD LIDSKÉHO DUCHOVNÍHO ÚPADKU NA VÝVOJ ČLOVĚČENSTVA JAKO CELKU


KAPITOLA 5.
DŮSLEDKY A DOPAD LIDSKÉHO DUCHOVNÍHO ÚPADKU NA JEDNOTLIVÉ OBLASTI LIDSKÉHO ŽIVOTA, LIDSKÝCH AKTIVIT, SYSTÉMŮ A VZTAHŮ


KAPITOLA 6.
HLUBOKÁ KRIZE VŠECH LIDSKÝCH SYSTÉMŮ, HODNOT, TRADIC, ZVYKŮ A KULTUR. KONEC LIDSKÉ ÉRY


KAPITOLA 7.
SOUČASNÝ STAV VĚCÍ V ROZPOLOŽENÍ ČLOVĚČENSTVA A LIDSKÉ DUCHOVNOSTI. PŘÍPRAVA NA NOVÝ VĚKČÁST II:   DUCHOVNÍ OBROZENÍ

KAPITOLA 1.
CHÁPÁNÍ PRAVÉ LIDSKÉ PŘIROZENOSTI


KAPITOLA 2.
USPOŘÁDÁNÍ LIDSKÉ MYSLI


KAPITOLA 3.
DYNAMIKA LIDSKÉ MYSLI. BUDOVÁNÍ NOVÉ DUCHOVNÍ PSYCHOLOGIE A NOVÝCH DUCHOVNÍCH SPOLEČENSKÝCH VĚD


KAPITOLA 4.
OČISTA A SLOUČENÍ ZRNEK PRAVD EXISTUJÍCÍCH V PODÁNÍCH A ZVYKLOSTECH LIDSKÝCH SYSTÉMŮ


KAPITOLA 5.
OTEVŘENÍ VŠECH ÚROVNÍ JSOUCNA A BYTÍ A VYBUDOVÁNÍ STÁLÉHO MOSTU MEZI NIMI


KAPITOLA 6.
NEBEZPEČÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ V PRŮBĚHU OTVÍRÁNÍ A BUDOVÁNÍ. MOŽNOSTI NEZDARU PŘI PŘECHODU


KAPITOLA 7.
VHODNÉ A SPRÁVNÉ NÁSTROJE A STAVEBNÍ BLOKY PRO NOVÝ VĚK. ROZVOJ NOVÝCH METOD LIDSKÝCH SYSTÉMŮČÁST III:   DUCHOVNÍ POKROK

KAPITOLA 1.
DEFINICE A PRINCIPY DUCHOVNÍHO POKROKU


KAPITOLA 2.
NOVÉ USPOŘÁDÁNÍ LIDSKÝCH SYSTÉMŮ: ROZBOR USPOŘÁDÁNÍ


KAPITOLA 3.
NOVÁ DYNAMIKA LIDSKÝCH SYSTÉMŮ: ANALÝZA TÉTO DYNAMIKY


KAPITOLA 4.
POVAHA A USPOŘÁDÁNÍ NOVÉHO ČLOVĚČENSTVA


KAPITOLA 5.
MÍSTO, ÚČEL A CÍLE NOVÉHO ČLOVĚČENSTVA A JEHO SYSTÉMŮ V UNIVERZALITĚ POVŠECHNOSTI


KAPITOLA 6.
ŽIVOTNÍ STYL A VZTAHY LIDÍ V NOVÉ ÉŘE. ANALÝZA NOVÉ DUCHOVNOSTI


KAPITOLA 7.
PERSPEKTIVY A BUDOUCÍ MOŽNOSTI ROZVOJE LIDÍ A JEJICH DUCHOVNÍHO POKROKUZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI

     
NZPJKBR                                      DUCHOVNÍ ŠKOLA                                      ZÁKLADY DUCHOVNOSTI      

ÚVOD | DUCHOVNO | KONTAKTY | MAPOVÁNÍ STRÁNKY


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku