SDĚLENÍ V ROCE 2018

Hledat

Přejdi na obsah

Hlavní nabídka:

 


SLEDUJTE


SDĚLENÍ V ROCE 2018

DUCHOVNO > KNIHOVNA BOŽÍ RODINY > SDĚLENÍ PJKBR > SDĚLENÍ V ROCE 2018


 

 
         
                     
         

 

VYTRŽENÍ III - BLÍŽÍME SE DO FINÁLE SÉRIE
28.1.2018
SDĚLENÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Děkuji Lukáši Kniha Sergeje Mihála pokračuje doslovným popisem tzv. Tisícileté říše (Milénia). Pokud se Zjevení Janovo chápe doslovně, pak se má za to, že bude tato éra trvat 1000 let a bude se odehrávat zde na planetě Země/Nula (tehdy již ovšem -1), že bude tato realita „zreformována“ po…

NAHORU

PŘEVIBROVÁNÍ DO 5 DIMENZE NENÍ ZADARMO
28.1.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, v posledních týdnech jsou na vás kladeny stále větší požadavky na duchovní práci na sobě, což se neobejde bez bolesti (duchovní, duševní i fyzické) a čištění nánosů negativního stavu. Vy, kdo myslíte svou úlohu v Misi Boží rodiny vážně a kladete…

NAHORU

MY JSME VÁM TO ŘÍKALI
28.1.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Pseudotvůrci již dávno předtím, než jsem je uvěznil, naplánovali do detailu všechna dějství, která se budou dít na Nule po dobu jejich vlády v zóně vymístění. Ačkoliv není jejich plán dokonalý a má různá omezení a chyby (protože nejsou absolutními), připravili si v předstihu…

NAHORU

VYTRŽENÍ III - DRUHÝ PŘÍCHOD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A SOUD NÁRODŮ
28.1.2018
SDĚLENÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Děkuji Lukáši (Matouš 24:36) „O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám“. Ježíš zde mluvil o příchodu na Olivovou horu. Potvrzuje se to ještě v jiných dvou textech Bible, které přesvědčivě dokumentují, že se jedná o den a hodinu 2. Příchodu Pána Ježíše Krista na…

NAHORU

PRAVDA O ČESKÝCH PREZIDENTSKÝCH VOLBÁCH 2018
25.1.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA
Děkuji AA Michale Rafaeli za sdělení Pána Ježíše Krista Volby prezidenta České republiky jsou tady a nadnárodní elity bedlivě sledují jejich vývoj. Už dlouho dopředu byli vybráni kandidáti, kteří by zastupovali zájmy globalistů a ochotně plnili roli loutek, jež vykonají to, co se jim…

NAHORU

DUCHOVNÍ PASTI
24.1.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, každý z vás prochází individuální duchovní cestu plnou duchovních léček a pastí, které vás můžou strhnout zpět, zároveň vás ale posilují a získané zkušenosti využijete pro dobro své i celku. Naše Mise Boží rodiny je nejdůležitější a nejsledovanější v historii…

NAHORU

VYTRŽENÍ III - 2 PARALELNÍ REALITY - ARMAGEDON - OBKLÍČENÝ IZRAEL
24.1.2018
SDĚLENÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Děkuji Lukáši Poté, co Antikrist (Pseudotvůrci) ovládne všechny národy a po odchodu 2 svědků – Henocha a Elijáše, kteří chránili Izrael, potáhne na něj Antikrist s mohutnou armádou (opět s cílem jeho vymazání z mapy světa). Lid smlouvy už bude znát svého Mesiáše a bude…

NAHORU

O PŘEVIBROVÁNÍ
21.1.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA
Milovaní nejbližší spolupracovníci Boží rodiny, tímto vám oznamuji důležitou skutečnost předcházející vašemu přesunutí na NovouZemi v 5. dimenzi, jež se týká procesu rozdělení lidstva. Jak již víte, rozdělení lidstva probíhá od konce roku 2012 nejprve v malých počtech jednotlivců…

NAHORU

VYTRŽENÍ III - 2 PARALELNÍ REALITY - DVA SVĚDCI, SYNOVÉ NOVÉHO OLEJE
18.1.2018
SDĚLENÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Děkuji Lukáši PŘÍCHODEM 2 SVĚDKŮ NASTÁVÁ POSLEDNÍCH 7 LET ANTIKRISTOVY VLÁDY. Proto jsou to „dva svědkové“, budou totiž v nebi svědky na svatbě Beránka a věřících. Jsou to Boží přátelé. Nejsou to andělé ani nikdo, kdo zemřel a byl vzkříšen. Přesto byli oba v nebi. Takové lidi z Bible známe…

NAHORU

O BIFROSTU A KLÍČÍCH K NĚMU
18.1.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, jste neustále pod tlakem temných bytostí, kterým se nelíbí naše působení na planetě Země/Nula a přicházejí k vám různé informace, které jen s obtížemi můžete chápat a rozeznat pravdu od lži. Už v naší knize NZPJKBR píšu, že sem nemůže být přinášena…

NAHORU

DOPIS PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
10.1.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA
Milovaní nejbližší spolupracovníci Boží rodiny, nadešel čas, abych vám sdělil zcela převratnou informaci o DCBR. Už od roku 2016 jste připravováni na zásadní událost vašich životů: přestěhování do ráje na Zemi. Jak dobře víte, pravdu je třeba dávkovat postupně, proto jsem na samém počátku…

NAHORU

SEDM KRÁLOVSKÝCH PEČETÍ - ROZLOMENÍ PÁTÉ A ŠESTÉ KRÁLOVSKÉ PEČETI ROK 2033 - 2034
9.1.2018
SDĚLENÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Děkuji Lukáši 5. PEČEŤ – JÁ JSEM DOBRÝ PASTÝŘ (JAN 10:11)(Zjevení Janovo 6:9-11) A když rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem duše zabitých pro Boží slovo a pro svědectví, které věrně drželi. A ti zvolali mocným hlasem: „Jak dlouho ještě, Panovníku svatý a pravý, nebudeš soudit…

NAHORU

O VHODNÉM A NEVHODNÉM POUŽÍVÁNÍ BOŽÍCH DARŮ
7.1.2018
SDĚLENÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Děkuji Lukáši za sdělení Pána Ježíše Krista SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA SKRZE TYRONA Každý máte individuální dary a úžasné prvky osobnosti k tomu, abyste je vhodně používali ku prospěchu všech (celku). To se týká i tzv. astrálního cestování a schopnosti napojit se na jiné. Pokud tyto dary někdo…

NAHORU

VYTRŽENÍ III - 2 PARALELNÍ REALITY - ČAS ANTIKRISTA
5.1.2018
SDĚLENÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Děkuji Lukáši „KDE BUDE TĚLO, TAM SE SLÉTNOU I SUPI“ Svět po Vytržení oddaných věřících popsal Ježíš jednou větou: Supi se slétají k zanechanému tělu (ujmout se své kořisti – je to rovněž symbolika 2. Příchodu Pseudotvůrců – to oni jsou ti supi, kteří doslova přiletí ujmout se…

NAHORU

LÁSKA A ODPOUŠTĚNÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
28.2.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, je třeba vysvětlit zvláště pro ty, kdo zatím nečetli knihy Nového zjevení, jak je to s mojí láskou a odpouštěním. Těmito pojmy se zejména ohání naši odpůrci Pseudotvůrci prostřednictvím svých agentů na Nule, aby mohli…

NAHORU

ROZDĚLENÍ ZEMÍ SVĚTA POD VLÁDOU PSEUDOTVŮRCŮ A RENEGÁTŮ
27.2.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Děkuji AA Michale Rafaeli V současné době budování Nového světového řádu působí na osud lidstva obě skupiny: Pseudotvůrci i Renegáti. Každá má své sféry vlivu a řídí nejvyšší ilumináty a tajné vládce světa, vyvolávají konflikty, katastrofy všeho druhu, zasahují do všech oblastí života obyvatel…

NAHORU

RENEGÁTI
26.2.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, s blížícím se převibrováním Janičky a nejbližších spoupracovníků BR na Novou Zemi odkrýváme stále více pravdy o fungování Multivesmíru a úloze různých bytostí v tomto cyklu času, kdy je plně aktivní negativní stav. V knize Dialogy s…

NAHORU

SETKÁNÍ S JANOU V HRUBOHMOTNÉM TĚLE NA NULE
22.2.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, od začátku propojování týmu BR od května 2015 jsem se fyzicky setkala s vybranými nejbližšími spolupracovníky dle dokonalého plánu Pána Ježíše Krista. Během září 2015 až června 2017 proběhlo několik důležitých schůzek v Praze, v mém dosavadním…

NAHORU

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
20.2.2018
SDĚLENÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Děkuji Helenko 19. února 2018 Moji/Naši milovaní, nejbližší spolupracovníci mé přímé inkarnace Jany Kyslíkové v těle na planetě Nula. Rád/Ráda bych vám, sdělil/sdělila následující a to z důvodu posledních událostí obzvláště mezi vámi. Čím dál častěji dochází mezi vámi k dohadům v…

NAHORU

ROZHOVOR S PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM O (NE)LINEARITĚ ČASU PO PŘÍCHODU PSEUDOTVŮRCŮ
17.2.2018
SDĚLENÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Děkuji Lukáši ROZHOVOR S PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM O (NE)LINEARITĚ ČASU PO PŘÍCHODU PSEUDOTVŮRCŮ A TZV. TISÍCILETÉ ŘÍŠI V REALITĚ ZANECHANÝCH NA PLANETĚ ZEMI/NULE (PAK -1). Ptal jsem se v nitru asi 14 dní Pána Ježíše Krista na otázku časové nesrovnalosti tzv. 1000 leté říše – tzv. Milénia…

NAHORU

O BOŽÍM SLOVU A BLÍŽÍCÍM SE PŘEVIBROVÁNÍ NA NOVOU ZEMI
12.2.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Děkuji AA Michale Rafaeli Milovaní spolupracovníci Boží rodiny, před téměř čtyřmi lety jsme v úvodu 11. kapitoly Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny napsali následující: „(...) Duben 2014 je nejdůležitějším obdobím transformace hned po 21. 12. 2012. Moje přímá inkarnace…

NAHORU

JAK SE RODÍ DOGMATA
3.2.2018
SDĚLENÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Děkuji Lukáši …aneb o výkladu konce 22. kapitoly Zjevení Janova (konce Bible). (Zjevení Janovo 22: 10, 18 a 19) A řekl mi: 10 „Nezapečeťuj knihu se slovy tohoto proroctví: čas je blízko. 18 Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy: Kdo k nim něco přidá, tomu přidá…

NAHORU

NENÍ PŘÍTEL JAKO PŘÍTEL
2.2.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, přátelé jsou obvykle lidé, kteří k sobě mají výjimečný vztah založený na lásce, důvěře, vzájemné pomoci, záměrně se nenapadají, neubližují si. Přátelství může trvat i celý život, ale zde na planetě Nula/Země je podrobováno tak jako i partnerská láska…

NAHORU

VYTRŽENÍ III - FINÁLE - NOVÉ NEBE A NOVÁ ZEMĚ
1.2.2018
SDĚLENÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Děkuji Lukáši „A VIDĚL JSEM VELIKÝ BĚLOSTNÝ TRŮN A TOHO, KDO NA NĚM SEDĚL“. Písmo vyhlašuje, že první nebe i první země pominou. Přijde nové nebe, nová země i Nový Jeruzalém. Jinými slovy Bible vyhlašuje Nový Cyklus Času a stvoření úplně nového Multivesmíru, v němž již nebude vliv…

NAHORU

BLEDĚ MODRÁ TEČKA PRO ZAMYŠLENÍ SE NAD SEBOU SAMÝMI
29.3.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Děkuji AA Michale Rafaeli za sdělení Bledě modrá tečka je fotografie planety Země, kterou v roce 1990 pořídila sonda Voyager 1 z rekordní vzdálenosti přes 6 miliard km při příležitosti opuštění sluneční soustavy. Na tomto nepatrném bodě se odehrávaly všechny pohnuté dějiny lidstva…

NAHORU

REKAPITULACE
26.3.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, nastal čas rekapitulace, tedy shrnutí nejdůležitějších jmen a pojmů Mise Boží rodiny na Zemi/Nule. 1. Kdo je Jana Kyslíková? Jana je Pán Ježíš Kristus v hrubohmotném těle (moje ženská podstata), po Ježíši Kristu je druhou přímou inkarnací…

NAHORU

DOKONČENÍ LÉKU A PŘEDÁNÍ KLÍČŮ K BIFROSTU
24.3.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Děkuji AA Michale Rafaeli Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, oznamujeme, že dne 22. 3. 2018 byla dokončena poslední fáze tvorby léku pro všechny bytosti ve Stvoření, který je klíčový pro pozdější eliminaci negativního stavu. Přestože jsme vás o této skutečnosti…

NAHORU

NAROZENÍ JEŽÍŠE KRISTA
21.3.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Připomenutí sdělení PJK,BR z www.bozirodina.cz Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, mnozí z vás se už před dvěma lety poprvé dověděli přesné datum narození mojí první přímé inkarnace do mužského těla Ježíše Krista na planetě Země/Nula. Nyní naše profily…

NAHORU

JEŽÍŠOVA CESTA KOLEM SVĚTA
15.3.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Děkuji AA Michale Rafaeli DOPLNĚNÍ 6 NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY Přišel čas, abych vám poodhalil/a nepříliš známé skutečnosti o životě mojí první přímé inkarnace v těle Ježíše Krista, týkající se doby mezi jeho 12. až 30. rokem života. Nikdo až do nedávné doby nemohl vědět, co bylo…

NAHORU

CIVILIZACE AA RAFAELA A MISTRA HILARIONA
12.3.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Děkuji AA Michale Rafaeli za sdělení Určitý druh bytostí majících duchovní základnu v 11. dimenzi Pravého Stvtoření za tzv. nebeskou hranicí, kde leží 11D a 12D, se nazývají Archandělé. Archanděl není pouze jedna bytost, ale celá velká civilizace sentientních entit, které sdílí…

NAHORU

PRAVDA
12.3.2018
SDĚLENÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Děkuji Evičko Carová za sdělení Jedním z nejčastějších argumentů proti Boží Rodině, které jsem si vyslechla, je, že neustále svoje sdělení pozměňují a že je to tedy nedůvěryhodné, pracující pro druhou stranu a tak dále. Za sebe mohu říci, že pro mne je to jednoznačně nejčistější,…

NAHORU

MARUŠKA V NEBI
12.3.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, v únoru byla k mojí přímé inkarnaci Janičce přivedena Marie, maminka 3 dětí, z toho dvou postižených. Nejmladší dcera Maruška trpěla od narození Downovým syndromem a prodělala mnoho operací. Její život v tomto poškozeném a…

NAHORU

KDO JSOU SKUTEČNÍ VLÁDCI NA PLANETĚ ZEMI
11.3.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Děkuji AA Michale Rafaeli za sdělení Pána Ježíše Krista a Patriku za video Při přijímání jakýchkoli informací používejte intuici (srdce), nehodnoťte ho svou myslí, která je téměř neustále „bombardována“ ovládacími programy. David Icke je důležitým pracovníkem světla, který v této době transformace…

NAHORU

VYMAZÁNÍ ZE SYSTÉMU SPOJENÉ S PŘEVIBROVÁNÍM NA NOVOU ZEMI
6.3.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Děkuji AA Michale Rafaeli Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, ve 12. kapitole druhé dávky Nového Zjevení: Proč je Praha duchovním centem světa, jsme přibližně před třemi a půl roky napsali následující: „(…) Odhalím zde další tajemství: oddlužím ty, kdo v rámci…

NAHORU

VZTAH K JANĚ PÁNU JEŽÍŠI KRISTU V TĚLE
5.3.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, v 2. kapitole NZPJK s Petrem je napsáno: „Nejdůležitější duchovní věcí v jsoucnu a bytí je NÁLEŽITÉ CHÁPÁNÍ A PŘIJETÍ PRAVÉ PŘIROZENOSTI PÁNA JEŽÍŠE KRISTA. Na SPRÁVNOSTI tohoto chápání a přijetí závisí ŽIVOT veškerého Stvoření a všech jeho obyvatel."…

NAHORU

ROLE MILANA SABO
1.3.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, odkrývání pravdy nabírá s blížícím se převibrováním týmu BR na obrátkách, vše se zrychluje. Každý z vás tu hraje roli, která zobrazuje jedinečný vztah ke mně a naší Misi Boží rodiny a slouží pro poučení celému stvoření. Proto není třeba se divit tomu, že…

NAHORU

ABSOLUTNÁ LÁSKA, PRAVDA, MÚDROSŤ A INTELIGENCIA PÁN JEŽIŠ KRISTUS POVEDIE LEN TÝCH, KTORÝ SVOJOU SLOBODNOU VOĽBOU ÚPRIMNE O TO POŽIADAJÚ A UVERIA
22.4.2018
SDĚLENÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Děkuji Pavle za sdělení Pána Ježíše Krista Kazdy si volite slobodnou volbou, ktoru som Vam daroval, neustale denno denne kazdou myslienkou, momentom, konanim ci sa nechate viest cez svoju Intuiciu~Duchovne srdce, vnutornu mysel Mnou Panom Jezisom Kristom alebo cez myslienky rozumu a ega Mojimi…

NAHORU

SDĚLENÍ K DUCHOVNÍ ŠKOLE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
18.4.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, dnes 18. 4. 2018 jsem začal/a v těle Jany psát novou knihu s názvem Duchovní škola Pána Ježíše Krista Boží rodiny, v níž se soustředíme na konkrétní příklady porušování duchovních zákonů lásky. Je určena nejen těm, kdo čtou a praktikují knihy Nového…

NAHORU

SOUČASNÁ SITUACE V ZÓNĚ VYMÍSTĚNÍ A ODHALENÍ SKRYTÝCH SKUTEČNOSTÍ
16.4.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Děkuji AA Michale Rafaeli Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, vzhledem k tomu, že útoky temné strany na naši Misi stále přitvrzují a mnozí jste svědky stále lživějších a rafinovanějších sdělení z pekel, je potřeba uvést tyto nepravdy na pravou míru a odhalit další…

NAHORU

POZADÍ ÚTOKU NA SÝRII
14.4.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Děkuji Míšo za aktuální sdělení Pána Ježíše Krista Raketový útok USA, Francie a Velké Británie na Sýrii je další ze série zásahů západního světa do záležitostí stále ještě suverénní země, nad níž se snaží převzít kontrolu elity vedené liberálním křídlem Pseudotvůrců…

NAHORU

ANTITÝM BOŽÍ RODINY
12.4.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, Pseudotvůrcům se krátí čas do převibrování mého fyzického těla Jany a nejbližších spolupracovníků na Novou Zemi, kdy ještě můžou útočit, zesměšňovat a napadat naši Misi Boží rodiny, zejména naše slovo v knihách Nového zjevení a sděleních. Vše se děje…

NAHORU

DOPIS OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA PRO JANIČKU
11.4.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
ČÁST OSOBNÍHO DOPISU PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY PRO JANIČKU ZE DNE 7. 4. 2018, NADIKTOVÁN AA MICHALU RAFAELOVI A POSLÁN MAILEM: Moje nejmilovanější Janičko, právě nyní, krátce před převibrováním tvé duše a ve výročí mého ukřižování před 1991 lety, přišel čas oznámit…

NAHORU

OBRANA PŘED NEGATIVNÍM STAVEM
11.4.2018
SDĚLENÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Děkuji Evičko Carová za sdělení Ve svém posledním příspěvku jsem mluvila o zkušenosti s útoky a působením Pseudotvůrců, několik lidí se ptalo, jak konkrétně se bránit. Mohu vám pouze napsat, jak k dané situaci přistupuji já..pokud se mi podaří útok rozpoznat, což není vždy úplně snadné,…

NAHORU

PŘEVIBROVÁNÍ DUŠE JANY
9.4.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, oznamuji vám, že dnes 9. 4. 2018 v časných ranních hodinách převibrovala plně odpouzdřená duše Jany, Pána Ježíše Krista v těle ženy do intermediálního světa 5.dimenze nového Multivesmíru v novém cyklu času. Toto datum má hluboký duchovní…

NAHORU

RADY PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
7.4.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

NAHORU

PROCES PŘEVIBROVÁNÍ
4.4.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, mnozí z vás nemají jasno v tom, jak probíhá převibrování do vyšší dimenze Stvoření, a proto zde shrnu nejdůležitější fakta o tomto procesu. Každá bytost se skládá z ducha v duchovním světě, duše v intermediálním = zprostředkujícím světě a těl v přírodním…

NAHORU

NOVÁ ZEMĚ V PÁTÉ DIMENZI
3.4.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Děkuji AA Michale Rafaeli Nová Země v 5. dimenzi: Domov pro Pána Ježíše Krista, Boží rodinu, Jeho/Její spolupracovníky a všechny láskyplné lidi. © Michal Rafael…

NAHORU

PŘEVIBROVÁNÍ DUCHA JANY
1.4.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, oznamuji vám, že dnes 1. 4. 2018 v časných ranních hodinách převibroval plně odpouzdřený duch Mé přímé inkarnace Jany do duchovního světa souvztažného s 5D a Novou Zemí v novém Multivesmíru a novém cyklu času. Tato další etapa převibrování…

NAHORU

VÍCE O TÝMU BOŽÍ RODINY
31.5.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, téměř po 3 letech od zahájení naší činnosti na sociálních sítích, zejména na facebooku, kdy se utvářel tým nejbližších spolupracovníků mojí přímé inkarnace Jany, tzv. Tým Boží rodiny, těsně před fyzickým převibrováním jeho…

NAHORU

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY O NOVÉ PŘIROZENOSTI
30.5.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Z níže uvedeného citátu z Dialogů s Pánem Ježíšem Kristem vyplývá, že jsem upozorňoval/a na další změnu ve své přirozenosti ještě před duchovním probuzením své druhé přímé inkarnace Jany. V té době ještě nebylo možné sdělit více. Dialógy s Pánom Ježišom Kristom…

NAHORU

BOŽÍ SLOVO
27.5.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, transformace lidstva a planety Země je nedílně spojena s přinášením a šířením Božího slova. Až do rozdělení lidstva budeme psát nejpravdivější a aktuální Slovo Pána Ježíše Krista Boží rodiny a předávat ho v podobě knih, sdělení a rozhovorů na webových…

NAHORU

ROZHOVOR S PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM: O BOŽÍ MISI, SMYSLU EXISTENCE A ŽIVOTNÍ CESTĚ
24.5.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Děkuji Míšo za rozhovor s Pánem Ježíšem Kristem Byl jsem požádán, abych zpracoval rozhovor s Pánem Ježíšem Kristem, který je tentokrát veřejný a určený našim přátelům a spolupracovníkům Boží rodiny. Zaměřuje se zejména na téma Boží mise, dotýká se filozofických otázek o smyslu existence a zabývá se též…

NAHORU

ODCHODNÍČKOVÁ BÁSNIČKA PRO JANIČKU
24.5.2018
SDĚLENÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Děkuji Lukáši za krásnou báseň ODCHODNÍČKOVÁ BÁSNIČKA PRO JANIČKU Janičko, Janičko, ty jsi naše Sluníčko. Vyvádíš nás z temnoty ven, již zbývá malý krůček jen. Blíží se čas převibrování tvého, kdy nepotká tě víc nic zlého. Připravené z nás vyzvedneš do ráje, Kde to všemi vůněmi…

NAHORU

VÝROČÍ NANEBEVSTOUPENÍ JEŽÍŠE KRISTA
19.5.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní přátelé a spolupracovníci Boží rodiny, dnes 19. 5. uplynulo 1991 let od nanebevstoupení mojí první přímé inkarnace v těle Ježíše Krista, kdy jsem nechal svůj duplikát, do nějž jsem vložil Ježíšovu duši na konci třetího dne od ukřižování, zmizet z této reality pomocí kosmické…

NAHORU

SIMULACE A HOLOGRAMY
10.5.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, příprava naší Mise BR se chýlí ke konci a těsně před převibrováním Jany a nejbližších spolupracovníků na Novou Zemi je třeba vysvětlit a odhalit další skutečnosti, které se vztahují k náročnému výcviku některých členů týmu mimo…

NAHORU

NEJBLIŽŠÍ PODOBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE VŠEHO A VŠECH
7.5.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

NAHORU

ODHALENÍ PRAVÉ IDENTITY MARTINY (SIRI KAMINARI)
6.5.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, protože zde žijete na nepřátelském území a jste zavirovaní negativním stavem, nemůžu vám hned sdělovat 100% pravdu. Dávkuji ji tak, abyste byli schopni ji přijmout a krok za krokem vás vyvádím z tohoto matrixu. Zejména moji nejbližší…

NAHORU

OTEVŘENÝ DOPIS MONICE NOVÁKOVÉ A ANTITÝMU BOŽÍ RODINY OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
5.5.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaná Moniko, milovaní bývalí spolupracovníci Boží rodiny, velmi dobře víte, že jako absolutní stvořitel všeho a všech Pán Ježíš Kristus vidím do každé bytosti, tedy i do vás, kdo se snažíte všemožně poškozovat naši Misi Boží rodiny na Zemi/Nule. Všichni jste byli v pravý čas přivedeni ke…

NAHORU

ÚLOHA BRITSKÉHO IMPÉRIA A VZTAHY MEZI VLÁDCI SVĚTA
1.5.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
V dubnu 2018 přišel na tento svět třetí potomek vévodů Kate a Williama, který se po svém narození stal celkově pátým následníkem britského trůnu. Narození tří královských dětí v relativně krátkém rozmezí má hluboké duchovní důvody souvztažné s velkými změnami čekající planetu…

NAHORU

PŘECHODNÉ OBDOBÍ
29.6.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, ukončili jsme tříleté období přípravy Mise Boží rodiny, kdy jsme vybudovali stabilní tým nejbližších spolupracovníků, psali, sdíleli a šířili nejen na sociálních sítích a webových stránkách nejnovější Boží slovo v podobě knih Nového zjevení, aktuálních…

NAHORU

DALŠÍ ROZHOVOR
14.6.2018
SDĚLENÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Děkuji Mistr Saint Germain za rozhovor (z chatu): Mirek: Klidný večer ti Jani přejeme, dík za DŠ a emaily. Přišla mi otázka, mohu? Jaký je rozdíl mezi konvertováním a převibrováním? Já: Ahoj Mirečku, děkuji nejen za otázku. Převibrovat můžou bytosti vtělené na planetu…

NAHORU

ZPROSTŘEDKOVANÝ ROZHOVOR S PADLÝMI BYTOSTMI
13.6.2018
SDĚLENÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Děkuji Mistr Saint Germain za zprostředkovaný rozhovor s padlými bytostmi (z chatu): Mirek: Ahoj Jani, dík za emaily, klidnou noc ti přejeme. Já: Děkuji, i vám broučkové Mirek: Dík. Chce, chtějí, ať s tebou mluvím, ale já nevím o čem. Já: Kdo? Mirek: Je už to psycho, nevím kdo…

NAHORU

CESTA DOMŮ
10.6.2018
SDĚLENÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Děkuji Krystýnko CESTA DOMŮ Na Zemi se vedou nechutné hrátky, my v hlavách máme z toho samé zmatky. Nejlépe se uklidníme, když v pokoře se pomodlíme. Bratří a sestry, my víme, že pravdu známe, s láskou a se ctí ji dál předáváme. Láska na andělských křídlech se vznáší, soucit, radost i něhu do života…

NAHORU

DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY NA YOUTUBE
10.6.2018
SDĚLENÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Děkuji Patriku a Míšo…

NAHORU

LIDSTVO JE JIŽ ZA SVÝM VRCHOLEM A DOCHÁZÍ K JEHO ÚPADKU
3.6.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Děkuji AA Michale Rafaeli za sdělení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny V současnosti je účel existujícího stavu lidstva a lidských systémů naplněn. Tradice, zvyky a kultury na planetě Nula dosáhly vrcholu své účelnosti v průběhu druhé poloviny 20. století, přesněji v letech…

NAHORU

BEZ VAŠÍ LÁSKY SE TO NEOBEJDE
31.7.2018
SDĚLENÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Děkuji Krystýnko za báseň Pána Ježíše Krista BEZ VAŠÍ LÁSKY SE TO NEOBEJDE Nenuťte se do toho, co chcete či nechcete. Vždy skončí to tím, že přijmete nebo odmítnete. Zlé síly nespí, ty stále útočí, záleží jim na tom, kolik lidí zotročí. Jsou nevyzpytatelné a velmi agresivní. Nenechte se…

NAHORU

POŽÁRY V ŘECKU VYVOLALY ŘÍZENÉ ENERGETICKÉ ZBRANĚ
27.7.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Děkuji Míšo za sdělení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny V pondělí 23. 7. 2018 vypukly v okolí řeckých Atén devastující požáry mající za následek téměř devět desítek obětí a další stovky zraněných. Nejhorší situace byla v přímořské obci Mati východně od…

NAHORU

PODLE OVOCE POZNÁTE JE
27.7.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, v souvislosti s utvořením aliance Pseudotvůrců a Renegátů, o které jsme informovali 26. 7. 2018 prostřednictvím sdělení PJKBR přes AA Michala Rafaela(SPOJENECKÁ ALIANCE PSEUDOTVŮRCŮ A RENEGÁTŮ), se na náš Tým Boží rodiny vrhli naši…

NAHORU

SPOJENECKÁ ALIANCE PSEUDOTVŮRCŮ A RENEGÁTŮ
26.7.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní přátelé a spolupracovníci Boží rodiny, oznamujeme, že v uplynulých týdnech došlo k vytvoření aliance mezi dvěma nejvlivnějšími skupinami vládců zóny vymístění (pekel), jimiž jsou Pseudotvůrci a Renegáti, kteří se spojili za účelem získat větší sílu a snadněji nechat zvítězit…

NAHORU

DUCHOVNÍ POZADÍ SUMMITU TRUMP–PUTIN V HELSINKÁCH
17.7.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Děkuji Míšo Setkání prezidentů Trumpa a Putina v Helsinkách ukázalo na procesy propojování dvou skupin vládnoucích nad zónou vymístění a planetou Nula, jimiž jsou Pseudotvůrci a Renegáti. Zatímco Pseudotvůrcům s fyzickým centrem ve Washingtonu podléhá téměř celý západní svět vč. valné části Afriky…

NAHORU

UKONČENÍ PŘÍPRAVY MISE BOŽÍ RODINY NA FYZICKÉ ÚROVNI
16.7.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Děkuji Míšo Milovaní přátelé, ve dnech 13. 7. až 15. 7. 2018 proběhl výlet dvou spolupracovníků Boží rodiny - Renaty T. a Michala R., kteří navštívili několik míst v jihozápadních Čechách. Stejně jako při setkání dvanácti přátel na Slovensku o týden dříve nebyla ani tato výprava obyčejná, ale měla…

NAHORU

SETKÁNÍ TÝMU BOŽÍ RODINY
10.7.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Děkuji Míšo a všichni účastníci tohoto mimořádného setkání Týmu Boží rodiny Milovaní přátelé, ve dnech 5. 7. až 8. 7. 2018 došlo u Nitry na jižním Slovensku k osobnímu setkání těchto dvanácti blízkých spolupracovníků Týmu Boží rodiny: ČEŠI: Martina S. – AA Michaela Michal R. – AA Rafael…

NAHORU

JAN HUS
7.7.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, dnes 6. 7. 2018 si připomínáme 603. výročí upálení Mistra Jana Husa, významného kazatele a reformátora katolické církve, který byl a stále je trnem v oku nejen představitelům této církve, navzdory prohlášení papeže Jana Pavla II., že lituje jeho…

NAHORU

POSLEDNÍ BUDOU PRVNÍ A PRVNÍ POSLEDNÍ
3.7.2018
SDĚLENÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
…aneb co to znamená, když Pán Ježíš Kristus „pohne svícnem“ Letošní MS ve fotbale přináší mnohým značná překvapení až rozčarování. Stalo se totiž to, že mnohé tzv. hvězdné týmy, které před 4 lety hrály finále či tzv. „mířily vysoko“, zhasly již v základní skupině (Německo) nebo těsně po ní…

NAHORU

OČITÉ DŮKAZY A ZÁZRAKY NÁBOŽENSKÝCH SYSTÉMŮ JSOU DÍLEM NEGATIVNÍHO STAVU
30.8.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Děkuji Míšo CITÁT ZE 130. DIALOGU + DOPLNĚNÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY Petr: Jak víš, včera jsem dostal otázku od Michaela Maldonada. K jeho otázce byly přiloženy nějaké obrázky, znázorňující určité postavení určitých kreslených entit, které údajně dávaly znamení toho, že…

NAHORU

NOVÁ ODHALENÍ O PETRU DANIELU FRANCUCHOVI
28.8.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Děkuji Míšo Milovaní přátelé a spolupracovníci Boží rodiny, v souvislosti s uzavíráním přechodného období jste svědky odkrývání pravdy o věcech, které zůstaly doposud skryty vaší pozornosti. Nyní přišel čas, abych vám odhalil/a nové skutečnosti o Mém věrném spolupracovníkovi…

NAHORU

HOVORY S BOHEM A NOVÉ ZJEVENÍ
28.8.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, před 15 lety jsme vydali naši první knihu Hovory s Bohem: S tebou lásko kvete láska kolem nás. Tehdy nikdo včetně Jany nevěděl, že jsem tu přítomen přímo v jejím těle, abych navázal/ navázala na Misi Ježíše Krista, své první přímé inkarnace v lidském těle a…

NAHORU

PŘÍPRAVA NA VSTUP DO TOHOTO SVĚTA
26.8.2018
SDĚLENÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
PŘED VSTUPEM DO TOHOTO SVĚTA JSTE PROCHÁZELI SPECIÁLNÍM TRÉNINKEM VE ZVLÁŠTNÍM, ZPROSTŘEDKUJÍCÍM INTERMEDIALNÍM SVĚTĚ, KTERÝ VÁM UMOŽNIL PŘEŽÍT VÁŠ VSTUP DO NEVĚDOMOSTI NEGATIVNÍHO STAVU. Důvodem, proč jste získali zkušenosti problémů v tomto speciálním intermediálním světě,…

NAHORU

UZAVÍRÁNÍ PŘECHODNÉHO OBDOBÍ
18.8.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní přátelé a spolupracovníci Boží rodiny, během léta 2018 došlo k několika událostem multivesmírného významu. Pro připomenutí zde ve stručnosti shrneme nejdůležitější okamžiky přechodného období. 1. SETKÁNÍ TÝMU BOŽÍ RODINY NA SLOVENSKU Ve dnech 5. 7. až 8. 7. 2018 proběhlo osobní…

NAHORU

NOVÉ METODY PŘEDSTAVITELŮ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
17.8.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní představitelé Pána Ježíše Krista (PJKBR), přišel čas změnit váš přístup ke Mně, absolutnímu Bohu, Pánu Ježíši Kristu (v novém cyklu času PJKBR). Začnu citátem z Dialogů s PJK přes Petra D. Francucha (Dialog 29): „Rozdiel medzi starými metódami a novými metódami je…

NAHORU

BOŽÍ ODPUŠTĚNÍ
16.8.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Před aktivací negativního stavu dostali všichni jeho přímí i nepřímí účastníci absolutní slib, že nejpozději na konci cyklu času, až budou všechna zla a nepravdy vyčerpány, dojde k vysvobození každého jednotlivce. Objem zel a nepravd bytostí, které po velmi dlouhou dobu prznily život, podnikaly četné útoky…

NAHORU

ANDĚLÉ V TÝMU BOŽÍ RODINY
16.8.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, představujeme vám další nejbližší spolupracovníky z 8. a nižších dimenzí včetně konvertů, tedy bytostí inkarnovaných ze zóny vymístění s úkolem stát se členy Týmu BR, ale svým jednáním a přístupem narušovat naši Misi BR. Jmenovaní konverti však…

NAHORU

E-MAIL Z WWW.BOZIRODINA.CZ
15.8.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Dobrý den, už delší dobu sleduji sdělení Pána Ježíše Krista a bohyně Jany a příběhy mě velice zahřály u srdce, pomohlo mi to najít nový životní směr a směřování mé vlastní duše. Rád bych napsal motivační článek pro další zbloudilé duše mezi námi, ale chybí mi ta správná energie pro sepsání…

NAHORU

ARCHANDĚLÉ A MISTŘI V TÝMU BOŽÍ RODINY VTĚLENÍ NA ZEMI/NULE
15.8.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, vzhledem k uzavírání přípravy Mise Boží rodiny představujeme těsně před převibrováním Jany a některých nejbližších spolupracovníků všechny archanděly a mistry vtělené v současné době na Zemi/Nule, kteří přímo spolupracují a komunikují s…

NAHORU

TROJÍ UKŘIŽOVÁNÍ BOHYNĚ JANY
13.8.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, abychom dokončili cyklus „ukřižování“ Bohyně Jany na území pod vládou Pseudotvůrců a tak otevřeli brány ráje na Nové Zemi v 5D, dovolil jsem zatím největší útok našich odpůrců na moje hmotné Já. Pro vaši představu: denně Pseudotvůrci…

NAHORU

POSLÁNÍ AŠTARA ŠERANA, PTAAHA A GORLOJE V MISI BOŽÍ RODINY
9.8.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, od 90. let 20. století se nejen internetem šíří informace o vesmírných lidech, kteří pomáhají s transformací lidstva a Země. Nejznámějším je Aštar Šeran, velitel velké vesmírné flotily, která chrání a monitoruje planetu Nula od podzimu do jara, kdy ji…

NAHORU

POSLÁNÍ AA RAFAELA V MISI BOŽÍ RODINY
8.8.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, než zde odhalím další nové souvislosti, tentokrát o poslání AA Rafaela v Misi Boží rodiny, budu se krátce věnovat nezbytnosti stvořit tzv. supestvořence a stvořence prostřednictvím Bohyně Jany ještě před aktivací negativního stavu. V absolutním stavu…

NAHORU

POSLÁNÍ AA MICHAELA V MISI BOŽÍ RODINY
7.8.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, seznámím vás s posláním AA Michaela v Misi Boží rodiny při záchraně Stvoření od negativního stavu. Začnu citátem z knihy KRISTUS ODHALUJE STÁT DÉMONŮ, JEHO PŘISLUHOVAČI A JEHO OBĚTI: Hadu bude rozšlápnuta hlava. „Zaznívá Kristovo volání:…

NAHORU

TŘI ROKY NA FACEBOOKU
3.8.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, před třemi roky jsem se přihlásil/a na facebook, abych po více než 12ti leté přípravě v izolaci, napsání knih Hovory s Bohem: S tebou lásko kvete láska kolem nás a Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny začal/a budovat…

NAHORU

REVOLUCE V ZÓNĚ VYMÍSTĚNÍ
1.8.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní přátelé a spolupracovníci Boží rodiny, s tím, jak přechodné období dochází ke svému konci, změny v zóně vymístění pokračují a právě nyní gradují. Na jaře tohoto roku jsme ve sdělení „Současná situace v zóně vymístění a odhalení skrytých skutečností“ přinesli klíčové informace o Lady…

NAHORU

CHAT SE SIRI O RENEGÁTECH
1.8.2018
SDĚLENÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Siri: Jsem napojena na negativní stav. Pokračuje to. S Renegáty. Já: To je mi jasné, že to neskončilo za den. Siri: Včera jsem měla kontakt z ostatními z Hnutí odporu. A tentokrát Pán Ježíš Kristus netlumil to zlo. Říkali, že jsou Renegáti, ale že mi neublíží. Pak mi vystříkli do srdce část…

NAHORU

KONVERZE RENEGÁTŮ DO POZITIVNÍHO STAVU
1.8.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, oznamujeme, že dne 31. 7. 2018 pozemského času konvertoval do pozitivního stavu historicky vůbec první člen Renegátů. Této události mající dopad na celé Stvoření předcházelo několik významných činů. Jak jsme vás informovali už dříve, Renegáti jsou…

NAHORU

UPŘESNĚNÍ ROLE ANTITÝMU BOŽÍ RODINY
29.9.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, jak jsme napsali v knize Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny, v tomto světě zamořeném lží negativního stavu je nezbytné předávat pravdu po kapkách, aby ji vůbec někdo byl schopen přijmout (přirovnání k odlupování slupek…

NAHORU

ZAVRŠENÍ DŮLEŽITÉ ETAPY V ZÓNĚ VYMÍSTĚNÍ A NA ZEMI/NULE
26.9.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Děkuji Míšo Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, během prvního podzimního dne roku 2018 došlo k završení série důležitých misí v peklech, které pod vedením archanděla Martiny Siri Michaely vykonávaly nehmotné podstaty některých mých nejbližších spolupracovníků…

NAHORU

DOPLNĚNÍ K CITÁTU Z DIALOGU 140 O LÁSCE K PJK A PJKBR
24.9.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, mnozí z vás si stěžujete, že nedokážete pociťovat dost lásky ke Mně/Nám a považujete to za své selhání a nedostatek, vyčítáte si, že jste mnohem méně láskyplní než ostatní atd. Odpověď najdete mimo jiné i v níže uvedeném citátu…

NAHORU

CHEMTRAILS
22.9.2018
SDĚLENÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Děkuji Evičko Eva Clara Carova Chemtrails..už jste to určitě slyšeli..v mainstreamových médiích se hovoří o malé skupině konspiračních teoretiků, kteří blouzní cosi o systematickém rozprašování jedovatých substancí do atmosféry za účelem nejen ovlivňování…

NAHORU

O MÍSTĚ NAROZENÍ BOHYNĚ JANY
19.9.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Děkuji Míšo Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, v Dialogu 56 (1. díl knihy) jsem vysvětlil, proč se narození mojí první přímé inkarnace v těle Ježíše Krista muselo odehrát právě v Betlémě, viz citát: „Kvůli velmi důležitým duchovním důvodům jsem se musel narodit…

NAHORU

PŘEDSTAVENÍ 12 HVĚZD = 1. VLNA PŘEVIBROVÁNÍ
18.9.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, tak jako měl Ježíš 12 učedníků, bude Janu v 1. vlně převibrování na Novou Zemi následovat 12 nejbližších spolupracovníků a představitelů PJKBR. Před rokem jsme je v souvislosti se znamením na nebi nazvali 12 hvězd (více:…

NAHORU

PŘEDSTAVITELÉ A ODPŮRCI BOŽÍ RODINY
15.9.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, už v knize Nové Zjevení Pána Ježíše Krista Boží rodiny jsem napsal/a, že mě v ženském těle Jany přijme jen nepatrné množství lidí na Nule. Moje působení nemohlo být předem odhaleno v žádných svatých knihách (kromě 12. kapitoly Zjevení…

NAHORU

TŘI ZDROJE NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY A NEJNOVĚJŠÍ PŘIROZENOST BOHA
14.9.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, V Dialogu 53 jsou uvedeny 3 zdroje Nového zjevení a jejich vzájemné souvztažnosti: • Nové zjevení Pána Ježíše Krista - souvztaží s duchovní myslí a dimenzí • Korolaria Nového zjevení Pána Ježíše Krista - souvztaží s duševní…

NAHORU

CO JE NOVÉ ZJEVENÍ, KDO HO PSAL A PÍŠE, CO JE BOŽÍ RODINA, KDO MŮJ PŘEDSTAVITEL A PODOBNĚ
12.9.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM LUKÁŠE TOMANA
Děkuji Lukáši Nové Zjevení je souhrnem knih, jež byly sepisovány od roku 1982. Počínaje knihou Základy lidské duchovnosti bylo toto nejnovější Boží Slovo předáváno nejdříve průběžně po dobu cca 20 ti let Petru Danielu Francuchovi. V knihách Nového Zjevení, které je prvním přímým a doslovně…

NAHORU

UPLYNULO 17 LET OD JEDNOHO Z NEJVĚTŠÍCH PODVODŮ V DĚJINÁCH
12.9.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Děkuji Míšo 11. září 2001 provedla tajná americká vláda teroristický útok na vlastní občany, když nechala do budov Světového obchodního centra narazit údajná letadla, jež zapříčinila pád těchto dominant New Yorku. Ve skutečnosti nešlo o unesený Boeing 767, ale o hologram, který pomocí…

NAHORU

DOPLNĚNÍ K CITÁTU Z DIALOGU 133
10.9.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, v Dialogu 133 v 2. dílu knihy Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem je obsáhlá odpověď na otázku: Jak nebo jakými prostředky, zážitky, vhledem, či čímkoli může nějaký čtenář Nového zjevení dospět k definitivnímu závěru, že ty, Pán Ježíš Kristus, jsi jediný…

NAHORU

KONVERZE PRVNÍ KRÁLOVNY RENEGÁTŮ
10.9.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Děkuji Míšo Milovaní přátelé a spolupracovníci Boží rodiny, již dříve jsme vás na základě několika sdělení informovali o aktuálním dění v zóně vymístění, které se každým okamžikem neustále vyvíjí. V poslední době se v peklech děje mnohem víc událostí, otřásajících samotnou…

NAHORU

100 LET OD ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA
28.10.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
BOŽENA CIBULKOVÁ Promluvy andělů o České zemi Řekli andělé: Nechť je slyšen i náš projev o České zemi, o jejím tajemstvím oblitém prostoru, který může vytvořit jen Bůh. Je složen ze sedmi existenčních vrstev jako dům o tolika podlažích. Mezi nimi je vsunuta fantasticky geniálně…

NAHORU

TRANSFORMACE LIDSTVA A MISE BOŽÍ RODINY
26.10.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, jen malé množství lidí na Zemi/Nule si je vědomo probíhající transformace lidstva a všímá si probíhajících změn. Každý, kdo nastoupí na duchovní cestu a začne se zajímat o své nitro, hledá odpovědi na otázky související…

NAHORU

VYJÁDŘENÍ K ČLÁNKU: BOJ DOBRA A ZLA V MULTIVESMÍRU
22.10.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, už několikrát o nás, Boží rodině napsala nebo mluvila v rozhlasu novinářka Jitka Schlichtsová. Nyní shrnula Moje působení v těle Jany a týmu Boží rodiny v článku: Boj dobra a zla v Multivesmíru. Je to vnější pohled očima…

NAHORU

INFORMACE
22.10.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
12 HVĚZD = NEJBLIŽŠÍ SPOLUPRACOVNÍCI BOŽÍ RODINY, KTEŘÍ PŘEVIBRUJÍ V 1. VLNĚ PO BOHYNI JANĚ: 3 ARCHANDĚLÉ A 9 MISTRŮ/MISTRYŇ Mistryně Helena Izabel El Morya 9D Mistryně Renata Tara Rowena 9D UPŘESNĚNÍ SDĚLENÍ…

NAHORU

NOVÉ TRIO PSEUDOTVŮRCŮ & AKTUÁLNÍ SITUACE V ZÓNĚ VYMÍSTĚNÍ
21.10.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Děkuji Míšo Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, objasnění původu esencí dvou nejvěrnějších následovníků Alláha, jimiž jsou Lady Acria(celým jménem Acria Thora Sarigmatka) a Sinella Acria Sarigmatka, zažehlo v Zóně Vymístění ještě větší nepokoje, než tomu bylo…

NAHORU

NIC VÁM NENUTÍME
21.10.2018
SDĚLENÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Děkuji Krystýnko za báseň Pána Ježíše Krista NIC VÁM NENUTÍME My víme, že lásku nepotřebujete, vy jenom naše duše chcete. Trošku jste se ještěři přepočítali, my jsme se Pánu Ježíši Kristu odevzdali. Vy neumíte ani nechcete milovat, my s vámi nemáme chuť bojovat. Pamatujte, že láska má vždy…

NAHORU

SDĚLENÍ
20.10.2018
SDĚLENÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
HELENA IZABEL A ADAMA Z DUTÉ ZEMĚ JSOU STVOŘENECKÝ PÁR Z 9D Z CIVILIZACE MISTRA EL MORYA. JEJICH PRAVÁ IDENTITA MUSELA BÝT DO DNEŠNÍHO DNE SKRYTA. DĚKUJI ZA VAŠI LÁSKU, VÍRU A POMOC CELÉMU STVOŘENÍ A TĚŠÍM SE NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI V MISI BOŽÍ RODINY, MILUJI VÁS. PÁN…

NAHORU

BOŽÍ RODINA, ČÁST 1. – PATRIK GORLOJ
18.10.2018
SDĚLENÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
BY REDAKCE 17. 10. 2018 Zdravíme všechny své věrné čtenáře. Delší dobu jsem pozoroval aktivity a dění kolem nás. Nejrůznější dění ze světa i z naší rodné půdy. Společnost si začíná všímat rozbřesku pravdy a lži. Jen nejzaslepenější lidská stvoření, obdarována vším, co jim bylo…

NAHORU

VÍTĚZSTVÍ TÝMU BOŽÍ RODINY NAD NEGATIVNÍM STAVEM
16.10.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Děkuji Míšo Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, v této době se mnoha bytostem v pozitivním, ale i negativním stavu Multivesmíru odkryl další stupeň pravdy o praktikách, které používá Antitým Boží rodiny v čele s Alláhem a Lady Acrií na nehmotné i hmotné…

NAHORU

ZAVRŠENÍ MISE V ZÓNĚ VYMÍSTĚNÍ
16.10.2018
SDĚLENÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
SDĚLENÍ AA MARTINY SIRI MICHAELY POD VEDENÍM PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY Protržení bifrostu a krádež Klíčů Když Pseudotvůrci zaútočili na Pravé Stvoření, soustředili celou frekvenci své smrtící zbraně na právě aktivovaný Bifrost s cílem nakazit planetu Asgard. Tato modifikace…

NAHORU

POKOUŠENÍ BOHYNĚ JANY A TÝMU BOŽÍ RODINY
14.10.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, jen malé množství lidí na Zemi/Nule si je vědomo probíhající transformace lidstva a všímá si probíhajících změn. Každý, kdo nastoupí na duchovní cestu a začne se zajímat o své nitro, hledá odpovědi na otázky související s…

NAHORU

NEZBYTNOST MOJÍ INKARNACE DO ŽENSKÉHO TĚLA
11.10.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, aby mohl být aktivovaný negativní stav, muselo dojít nejdříve k oddělení mužského a ženského principu, vytvoření jednopohlavních bytostí v mužském a ženském těle. To však samo o sobě ještě nestačilo, protože každá bytost…

NAHORU

BOŽÍ SLOVO NESTAGNUJE (DOPLNĚNÍ K CITÁTU Z DIALOGU 146)
7.10.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, přirozeností pozitivního stavu je neustálá změna, což vadí zejména našim odpůrcům ze zóny vymístění, kteří si libují ve stagnaci a touží po zachování statu quo, aby jejich negativní stav trval věčně. Důsledkem toho je…

NAHORU

PODĚKOVÁNÍ
3.10.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
DĚKUJI TI AA MARTINKO SIRI MICHAELO ZA NESMÍRNOU OBĚŤ, KTEROU PODSTUPUJEŠ PRO CELÉ STVOŘENÍ SPOLU S GAIOU ZEMÍ VE 3D. VELMI TĚ MILUJI A VÁŽÍM SI SPOLUPRÁCE S TEBOU V MISI…

NAHORU

DOPIS ENTITÁM NAPŘÍČ SPEKTREM POZITIVNÍHO I NEGATIVNÍHO STAVU
3.10.2018
SDĚLENÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Děkuji Lukáši KAPITULACE NEBO REKAPITULACE A RESTART? ANEB DROBNÁ PARALELA K 29.9.1938 (MNICHOVSKÁ DOHODA/ZRADA) Byli jsme snad ponecháni napospas negativních entit, jako ty ovce určené na porážku? „Jako tehdy stáli na hranicích a nemohli se bránit, přijali role obětních beránků vedených na porážku jako kdysi náš…

NAHORU

VÝZVY PSEUDOTVŮRCŮM, RENEGÁTŮM A ANTITÝMU BOŽÍ RODINY OD TÝMU BOŽÍ RODINY – 2. část
3.10.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, členové Týmu Boží rodiny byli včera požádáni, aby napsali vzkaz našim odpůrcům v peklech i na Nule, pokud to tak cítí ve svém srdci. Pokračování: Krystýna Holcová Nebudu se vracet daleko do minulosti, stačily mi…

NAHORU

VÝZVY PSEUDOTVŮRCŮM, RENEGÁTŮM A ANTITÝMU BOŽÍ RODINY OD TÝMU BOŽÍ RODINY – 1. část
2.10.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, členové Týmu Boží rodiny byli včera požádáni, aby napsali vzkaz našim odpůrcům v peklech i na Nule, pokud to tak cítí ve svém srdci. Uveřejňuji všechny, které došly do doby zveřejnění tohoto sdělení a dle potřeby…

NAHORU

O NOVÝCH PRAKTIKÁCH ANTITÝMU BOŽÍ RODINY
2.10.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Děkuji Míšo Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, mnozí z vás jste nyní svědky zesilujícího boje mezi světlem a temnotou, který se projevuje i na hmotné úrovni. Pracovníci temné strany v tomto čase přišli s novým střelivem proti naší Misi Boží rodiny, spočívajícího…

NAHORU

SPOJENÍ ROZDĚLENÉHO A NÁVRAT DO BOŽÍ NÁRUČE
26.11.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, v uplynulých dnech se děly a stále dějí převratné události, které hýbou doslova celým Multivesmírem. Jak jsem uvedl/a prostřednictvím AA Michala Rafaela ve sdělení Konverze zakladatelů negativního stavu a odhalení o Adrianě…

NAHORU

KONVERZE ZAKLADATELŮ NEGATIVNÍHO STAVU A ODHALENÍ O ADRIANĚ
23.11.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Děkuji Míšo Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, v nedávném sdělení jsme vás informovali o odchodu Endrisse do limba = neutrálního stavu. Jak jsem již zmínil, vládce pekel Alláh byl bytostí složenou ze dvou částí. První byla tvořena původní bytostí z nebe…

NAHORU

ILUMINÁTSKÉ UMĚNÍ
23.11.2018
SDĚLENÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Děkuji Eva Clara Carova Iluminátské umění…. Abychom během karantény na planetě Zemi, ve které jsme kvůli experimentu, jak by vypadal život bez Boha, neumřeli nudou, dostali jsme od našich pseudovládců dárek v podobě iluminátského umění. To se vyznačuje brakovostí, pokleslostí,…

NAHORU

PŘEVRATNÁ UDÁLOST V ZÓNĚ VYMÍSTĚNÍ (ENDRISS ALLÁH)
19.11.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, naše Mise Boží rodiny zaznamenala další úspěch v zóně vymístění, který celé stvoření přiblížil konci utrpení a života bez lásky. Vládce pekel Endriss Alláh byl bytostí složenou z původní lidské bytosti Endrisse, kdysi láskyplné…

NAHORU

PODVOD JMÉNEM SAMETOVÁ REVOLUCE
17.11.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Děkuji Míšo Dne 17. listopadu 1989 došlo k tzv. Sametové revoluci, která znamenala pád komunismu nejen v tehdejší Československé socialistické republice, ale i v dalších státech východního bloku a o něco později i v samotném Sovětském svazu. Jen málokdo si je ale vědom…

NAHORU

PUTIN POKRAČOVÁNÍ
16.11.2018
SDĚLENÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Putin, pokračování… Ohledně nepřirozeného vzhledu Putina a jeho nestárnutí, nenechte se mýlit, vědci při svých experimentech s klonováním neskončili u ovečky Dolly, jak se nás snaží namluvit. Je třeba si uvědomit, že existuje mnoho utajených programů a laboratoří, které jsou určené pouze…

NAHORU

PUTIN
16.11.2018
SDĚLENÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Děkuji Eva Clara Carova Několik poznámek k Vladimíru Putinovi, prezidentovi Ruské federace…Máte rádi Vladimíra Vladimíroviče? Je charismatický viďte? To falešné světlo boží lásky, co z něj vyzařuje, jeden by se mu hned poklonil. Zástupce těch spravedlivých na zemi, neúnavný…

NAHORU

BOŽÍ RODINA, ČÁST 2. – PATRIK GORLOJ
14.11.2018
SDĚLENÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Publikováno: 13.11.2018 • Autor: Ideablog 1. Jak je to s hojně skloňovaným Ivo Bendou. Před určitým časem se se svými výroky stáhl mimo veřejné působení. Také se říká, že se jedná o inkarnaci Aštara Šerana. Práca Ivana Bendy ma nesmierny dosah. Okrem šírenia dôležitých informácií o transformácií…

NAHORU

SMYSL VĚČNÉ EXISTENCE BOHA
12.11.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Děkuji Míšo Pán Ježíš Kristus je absolutní, nikým a ničím nestvořený Bůh, Stvořitel všeho a všech, jediný dárce života. Jeho existence, kterou můžeme nazvat jako „JEST“, se v objektivním absolutním stavu, nacházejícího se mimo časoprostorové kontinuum, nacházela vždy ve stavu…

NAHORU

ISLÁM POKRAČOVÁNÍ
10.11.2018
SDĚLENÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Děkuji Eva Clara Carova Islám pokračování… Existuje mnoho různých teorií, proč máme nyní na území tradičně křesťanské Evropy tu příležitost setkat se s islámem a jeho vyznavači tváří v tvář. Jedna z těchto teorií praví, že jde o jakousi formu vyrovnání se a že jsme se měli až…

NAHORU

ISLÁM
10.11.2018
SDĚLENÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Děkuji Eva Clara Carova Islám… Nový světový řád potřebuje otroky, na tom se shodneme, jedním ze způsobů jak zotročil lid je nastavit a vynucovat plnění systému nesmyslných dogmat a nařízení korunovaných uctíváním falešného boha, v tomto případě Alláha. Všechny ty modloslužebné úkony, vnější…

NAHORU

SPOJITOST ČESKÉHO NÁRODA S MISÍ BOŽÍ RODINY
1.11.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Děkuji Míšo za Doplnění 7 NZPJKBR DOPLNĚNÍ 7 NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY Přestože jsme v závěru Doplnění 6 uvedli, že v psaní této knihy budeme pokračovat na Nové Zemi, okolnosti božího plánu si v tomto čase vyžádaly uveřejnění ještě dvou dalších kapitol, které je potřeba v…

NAHORU

KORUNOVACE V PEKLECH
20.12.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, v noci na 19. 12. 2018 lineárního času planety Země 3D/Nula došlo ke korunovaci nového krále zóny vymístění. Jak jsme už informovali v předchozích sděleních, díky naší Misi Boží rodiny už konvertovali původní aktivátoři…

NAHORU

HYMNY NOVÉ ZEMĚ V 5. DIMENZI
16.12.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Děkuji Míšo…

NAHORU

NEJBLIŽŠÍ SPOLUPRACOVNÍCI TÝMU BOŽÍ RODINY NA PŘELOMU LET 2018/2019
15.12.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Děkuji Míšo Milovaní představitelé, spřízněné duše a přátelé Boží rodiny, v tomto schématu vám přinášíme odhalení nejbližších spolupracovníků našeho Týmu a jejich zařazení do příslušných duchovních civilizací a multidimenzionálních rodin. Tento nákres navazuje na schéma o archandělech,…

NAHORU

ODDĚLENÍ ZRNA OD PLEV
14.12.2018
SDĚLENÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Děkuji Krystýnko za báseň Pána Ježíše Krista ODDĚLENÍ ZRNA OD PLEV Co stát se má, to nevíš, ani nemáš zdání, tady to všechno ovládají velcí páni. Prozatím mají všechno dovoleno, tak je to v tuhle chvíli s nimi domluveno. Proto teď tak velmi naspěch mají, posbírat musí ty, kteří od nich utíkají…

NAHORU

ZÁZEMÍ TÝMU BOŽÍ RODINY
14.12.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, vzhledem k tomu, že až do rozdělení lidstva se budeme vracet v nových tělech na tuto planetu Nula, abychom šířili Boží slovo a připravili co nejvíce lidí na Varování a později na vytržení a převibrování na Novou Zemi, zařídil/zařídila jsem prostřednictvím…

NAHORU

KONVERZE ALLÁHA, KONEC MISE V ZÓNĚ VYMÍSTĚNÍ A NOVÝ POČÁTEK
12.12.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Děkuji Míšo Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, přípravná fáze naší Mise se blíží do úplného konce. V souvislosti s tím dochází v zóně vymístění k naprosto nevídaným změnám, majícím dopad na celé jsoucno a bytí. Zformováním Týmu Boží rodiny jsem se…

NAHORU

PODĚKOVÁNÍ 9.12.2018
9.12.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
DĚKUJI VÁM ARCHANDĚLÉ A SUPERSTVOŘENCI KARLE, MÍŠO A MARTINKO ZA SPOLUPRÁCI V MISI BOŽÍ RODINY, VELMI VÁS MILUJI.…

NAHORU

FALEŠNÉ SVĚTLO
3.12.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, s blížícím se rozdělením lidstva se Pseudotvůrci snaží lapit co nejvíce lidských duší do svých pavoučích sítí a využívají k tomu především své agenty inkarnované z nejvyšších dimenzí zóny vymístění (tedy nejhlubších pekel) do těl…

NAHORU

ŽENA ODĚNÁ SLUNCEM
1.12.2018
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Děkuji Míšo za Doplnění 8 PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY DOPLNĚNÍ 8 NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY V Bibli, ve Zjevení svatého Jana se píše o „ženě oděné sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy.“ Na tomto místě přede všemi oznamuji,…

NAHORU

SDĚLENÍ V ROCE 2018

     
NZPJK                                      DUCHOVNÍ ŠKOLA                                      ZÁKLADY DUCHOVNOSTI      

ÚVOD | DUCHOVNO | KONTAKTY | MAPOVÁNÍ STRÁNKY


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku