SDĚLENÍ V ROCE 2022

Hledat

Přejdi na obsah

SDĚLENÍ V ROCE 2022

DUCHOVNO > KNIHOVNA BOŽÍ RODINY > SDĚLENÍ PJKBR > SDĚLENÍ V ROCE 2022

 

 
         
                     
         

 

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO MARTINA BUČKA
30.1.2022
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaný Martínku, Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina mám pro tebe slova, která z lůna mého absolutna doputují do tvého nitra, kde se budou moci uchytit, zakořenit a vyrůst do krásných květů, které bude zavlažovat tvoje jedinečná esence ve spojení s mojí Láskou. Právě…

NAHORU

PODSTATA PRVNÍ A DRUHÉ DÁVKY NOVÉHO ZJEVENÍ VE SPOJITOSTI S MISÍ BOŽÍ RODINY
19.1.2022
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé, rozhodl jsem se poskytnout vám stručný rozbor dílčích pasáží z chatu, který proběhl 18. ledna mezi Evičkou C. a Renatou V., naší bývalou spolupracovnicí, která v počátcích fungování Týmu Boží Rodiny uznávala Janičku jako ženskou podstatu Boha/Bohyně v relativní podobě,…

NAHORU

CHAT MEZI EVOU C.(PŘEDSTAVITELKOU PJKBR) A RENATOU V.(BÝVALOU SPOLUPRACOVNICÍ PJKBR)
19.1.2022
E: Renatko, ahoj, mluvila jsem dnes s kamarádem, co čte Nové Zjevení a dostali jsme se na téma, jestli jsou tu v Čechách na Slovensku nebo na Moravě lidé spjatí s NZ nebo jejich potomci co stále pokračují ve studiu NZ a také jestli je ještě v těle Petrova žena Glorie, dokázala…

NAHORU

ROK 2022
3.1.2022
Eva Carová
Pozor, jste na Nule. Tento svět je v úpadku. Nepodléhejte slibům mocných. Potřebují nemocný svět a budou dál nabízet patentované jedy jako východisko z nouze. Covid je novou normou. Vše nepřirozené a zvrácené bude dál prezentováno jako dobré a pozitivní. Pokud vložíte ďáblovi svou duši do péče, bohatě se vám odmění výhodami.…

NAHORU

JSTE NADĚJÍ PRO CELÝ MULTIVESMÍR
1.1.2022
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny,jste nadějí pro celý Multivesmír, který se díky vám okamžik za okamžikem osvobozuje od vlivů negativního stavu. Všechno nepříjemné, bolestivé a strastiplné, co jste kdy podstoupili…

NAHORU

JEN SRDCEM LZE DOJÍT SKUTEČNÉHO POZNÁNÍ PRAVDY
22.2.2022
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, jak už jsme napsali mnohokrát, naše Mise je zde pouze pro připravené. Těmito připravenými jedinci se stávají všichni, kdo jsou přístupni novému poznání založenému na idejích první a druhé dávky Nového Zjevení. Před každým, kdo se s Božím…

NAHORU

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO HANIČKU KREPERATOVOU
5.2.2022
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaná Haničko, z celého srdce ti děkuji za to, že jsi blízkou spolupracovnicí a představitelkou boží, která zde zasvěceně den za dnem naplňuje své poslání, pro které ses rozhodla narodit na tuto planetu a kráčet v mých službách jako někdo, kdo je vědomým reprezentantem…

NAHORU

BŮH NEBYL NIČÍM ZAPŘÍČINĚN ANI STVOŘEN
3.2.2022
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, v několika předchozích Sděleních jsem vysvětlil smysl své věčné existence. Nyní se k tomuto tématu z jiných hledisek ještě vrátím, jelikož pochopení této problematiky je klíčové pro náležité přijímání mojí přítomnosti ve jsoucnu a bytí. Každá věc okolo…

NAHORU

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO MARTINA MOŘKOVSKÉHO
3.2.2022
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaný Martínku, Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina ti z celého srdce děkuji za pokračující úspěšné nesení svého těžkého kříže, jehož tíha pochází zejména z oblasti zdravotních problémů. Během posledních měsíců jsi čelil velkému osobnímu soužení na hranici snesitelnosti a sáhl sis na dno…

NAHORU

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO EVIČKU PEŠLOVOU
2.2.2022
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaná Evičko, moje velké sluníčko, mého srdce štěstíčko, nadešel čas, kdy bych ti rád pověděl pár slov, které se urodily jako šťavnaté plody v mém lůně, aby byly k užitku tobě i celému veškerenstvu, jemuž bude tento dopis přístupný. Děkuji ti za to, že …

NAHORU

DEMOKRACIE A KOMUNISMUS NA ZEMI A V NEBI POHLEDEM PRAVÉ DUCHOVNÍ OPTIKY
30.3.2022
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, dějiny planety Nula jsou vyplněny střídáním bezpočtu společenských a politických systémů, zasazených do určitých geografických míst, dávajících rámec jednotlivým kulturám. V průběhu tisíců let existence typické lidské rasy, v nichž pozemšťané fungují úplně jinak, než fungovali v érách…

NAHORU

KNIHY DRUHÉ DÁVKY NOVÉHO ZJEVENÍ V TIŠTĚNÉ PODOBĚ
15.4.2022
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, s radostí vám oznamuji, že ve středu 13. 4. 2022 byly z brněnské tiskárny rozvezeny knihy druhé dávky Nového Zjevení do 13 Duchovních center Boží Rodiny (DCBR) v České a Slovenské republice a budou dále zdarma distribuovány dle potřeby a dokonalého plánu všem připraveným čtenářům. Vytištěno bylo 800…

NAHORU

SLOVO OD BOHA PRO ŽENY II.
1.4.2022
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Láska je ta nejkrásnější věc na světě a ty jsi její nositelkou. Tato energie je svěžím větrem, který tě vždy nasměruje tam, kam si žádá plán tvé duše. Láska je hybatelem celého veškerenstva. Dává život všem bytostem v mém krásném Stvoření, které právě ty pomáháš…

NAHORU

SVATBA BERÁNKOVA NA DUŠEVNÍ ÚROVNI
31.5.2022
VIDEO
Svatba Beránkova na duševní úrovni...
Zdroj: https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

NAHORU

SOFIE, DCERA JEŽÍŠE KRISTA VE VYBRANÝCH DUCHOVNÍCH ASPEKTECH
16.5.2022
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé, před časem můj představitel Václav V. ze středních Čech položil dotaz ohledně rozporu mezi Dialogy (předanými Petrem D. Francuchem) a druhou dávkou Nového Zjevení (předaného Mnou v těle Jany). Konkrétně šlo o vzájemně si odporující informace ohledně možnosti zplození potomka…

NAHORU

DUCHOVNÍ ASPEKTY SPORTU
24.6.2022
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé je třeba uvést v pozornost poznání ohledně duchovních aspektů sportu. Tento druh lidské činnosti, mající nepřeberné množství podob, odnepaměti prostupuje civilizací na planetě Nula a spoluutváří její dějiny. Je nedílnou součástí kultury každého civilizačního okruhu…

NAHORU

PJKBR


ÚVOD | DUCHOVNO | KONTAKTY | MAPOVÁNÍ STRÁNKY


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku