SDĚLENÍ V ROCE 2022

Hledat

Přejdi na obsah

Hlavní nabídka:

 


SLEDUJTE


SDĚLENÍ V ROCE 2022

DUCHOVNO > KNIHOVNA BOŽÍ RODINY > SDĚLENÍ PJKBR > SDĚLENÍ V ROCE 2022

 

 
         
                     
         

 

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO MARTINA BUČKA
30.1.2022
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaný Martínku, Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina mám pro tebe slova, která z lůna mého absolutna doputují do tvého nitra, kde se budou moci uchytit, zakořenit a vyrůst do krásných květů, které bude zavlažovat tvoje jedinečná esence ve spojení s mojí Láskou. Právě…

NAHORU

PODSTATA PRVNÍ A DRUHÉ DÁVKY NOVÉHO ZJEVENÍ VE SPOJITOSTI S MISÍ BOŽÍ RODINY
19.1.2022
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé, rozhodl jsem se poskytnout vám stručný rozbor dílčích pasáží z chatu, který proběhl 18. ledna mezi Evičkou C. a Renatou V., naší bývalou spolupracovnicí, která v počátcích fungování Týmu Boží Rodiny uznávala Janičku jako ženskou podstatu Boha/Bohyně v relativní podobě,…

NAHORU

CHAT MEZI EVOU C.(PŘEDSTAVITELKOU PJKBR) A RENATOU V.(BÝVALOU SPOLUPRACOVNICÍ PJKBR)
19.1.2022
E: Renatko, ahoj, mluvila jsem dnes s kamarádem, co čte Nové Zjevení a dostali jsme se na téma, jestli jsou tu v Čechách na Slovensku nebo na Moravě lidé spjatí s NZ nebo jejich potomci co stále pokračují ve studiu NZ a také jestli je ještě v těle Petrova žena Glorie, dokázala…

NAHORU

ROK 2022
3.1.2022
Eva Carová
Pozor, jste na Nule. Tento svět je v úpadku. Nepodléhejte slibům mocných. Potřebují nemocný svět a budou dál nabízet patentované jedy jako východisko z nouze. Covid je novou normou. Vše nepřirozené a zvrácené bude dál prezentováno jako dobré a pozitivní. Pokud vložíte ďáblovi svou duši do péče, bohatě se vám odmění výhodami.…

NAHORU

JSTE NADĚJÍ PRO CELÝ MULTIVESMÍR
1.1.2022
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny,jste nadějí pro celý Multivesmír, který se díky vám okamžik za okamžikem osvobozuje od vlivů negativního stavu. Všechno nepříjemné, bolestivé a strastiplné, co jste kdy podstoupili…

NAHORU

JEN SRDCEM LZE DOJÍT SKUTEČNÉHO POZNÁNÍ PRAVDY
22.2.2022
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, jak už jsme napsali mnohokrát, naše Mise je zde pouze pro připravené. Těmito připravenými jedinci se stávají všichni, kdo jsou přístupni novému poznání založenému na idejích první a druhé dávky Nového Zjevení. Před každým, kdo se s Božím…

NAHORU

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO HANIČKU KREPERATOVOU
5.2.2022
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaná Haničko, z celého srdce ti děkuji za to, že jsi blízkou spolupracovnicí a představitelkou boží, která zde zasvěceně den za dnem naplňuje své poslání, pro které ses rozhodla narodit na tuto planetu a kráčet v mých službách jako někdo, kdo je vědomým reprezentantem…

NAHORU

BŮH NEBYL NIČÍM ZAPŘÍČINĚN ANI STVOŘEN
3.2.2022
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, v několika předchozích Sděleních jsem vysvětlil smysl své věčné existence. Nyní se k tomuto tématu z jiných hledisek ještě vrátím, jelikož pochopení této problematiky je klíčové pro náležité přijímání mojí přítomnosti ve jsoucnu a bytí. Každá věc okolo…

NAHORU

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO MARTINA MOŘKOVSKÉHO
3.2.2022
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaný Martínku, Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina ti z celého srdce děkuji za pokračující úspěšné nesení svého těžkého kříže, jehož tíha pochází zejména z oblasti zdravotních problémů. Během posledních měsíců jsi čelil velkému osobnímu soužení na hranici snesitelnosti a sáhl sis na dno…

NAHORU

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO EVIČKU PEŠLOVOU
2.2.2022
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaná Evičko, moje velké sluníčko, mého srdce štěstíčko, nadešel čas, kdy bych ti rád pověděl pár slov, které se urodily jako šťavnaté plody v mém lůně, aby byly k užitku tobě i celému veškerenstvu, jemuž bude tento dopis přístupný. Děkuji ti za to, že…

NAHORU

DEMOKRACIE A KOMUNISMUS NA ZEMI A V NEBI POHLEDEM PRAVÉ DUCHOVNÍ OPTIKY
30.3.2022
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, dějiny planety Nula jsou vyplněny střídáním bezpočtu společenských a politických systémů, zasazených do určitých geografických míst, dávajících rámec jednotlivým kulturám. V průběhu tisíců let existence typické lidské rasy, v nichž pozemšťané fungují úplně jinak, než fungovali v érách…

NAHORU

KNIHY DRUHÉ DÁVKY NOVÉHO ZJEVENÍ V TIŠTĚNÉ PODOBĚ
15.4.2022
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, s radostí vám oznamuji, že ve středu 13. 4. 2022 byly z brněnské tiskárny rozvezeny knihy druhé dávky Nového Zjevení do 13 Duchovních center Boží Rodiny (DCBR) v České a Slovenské republice a budou dále zdarma distribuovány dle potřeby a dokonalého plánu všem připraveným čtenářům. Vytištěno bylo 800…

NAHORU

SLOVO OD BOHA PRO ŽENY II.
1.4.2022
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Láska je ta nejkrásnější věc na světě a ty jsi její nositelkou. Tato energie je svěžím větrem, který tě vždy nasměruje tam, kam si žádá plán tvé duše. Láska je hybatelem celého veškerenstva. Dává život všem bytostem v mém krásném Stvoření, které právě ty pomáháš…

NAHORU

SVATBA BERÁNKOVA NA DUŠEVNÍ ÚROVNI
31.5.2022
VIDEO
Svatba Beránkova na duševní úrovni...
Zdroj: https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

NAHORU

SOFIE, DCERA JEŽÍŠE KRISTA VE VYBRANÝCH DUCHOVNÍCH ASPEKTECH
16.5.2022
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé, před časem můj představitel Václav V. ze středních Čech položil dotaz ohledně rozporu mezi Dialogy (předanými Petrem D. Francuchem) a druhou dávkou Nového Zjevení (předaného Mnou v těle Jany). Konkrétně šlo o vzájemně si odporující informace ohledně možnosti zplození potomka…

NAHORU

DUCHOVNÍ ASPEKTY SPORTU
24.6.2022
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé je třeba uvést v pozornost poznání ohledně duchovních aspektů sportu. Tento druh lidské činnosti, mající nepřeberné množství podob, odnepaměti prostupuje civilizací na planetě Nula a spoluutváří její dějiny. Je nedílnou součástí kultury každého civilizačního okruhu…

NAHORU

O PRINCIPU SEBELÁSKY
27.7.2022
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, obvykle nejste schopni vnímat svoje vlastní vnitřní světlo, které z vás vyzařuje společně s Mojí Láskou, jejímiž jste nositeli. Děje se tak kvůli lidské přirozenosti, kterou je vaše duše svázána. Lidská přirozenost inklinuje k tomu, že se velká část z vás…

NAHORU

ZVEŘEJNĚNÍ PÍSNĚ „SPOLEČNÁ CESTA"
28.8.2022
SDĚLENÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Tato ve svém obsahu nadpozemská píseň pojednává o partnerské lásce, o dvou milujících se duších, z nichž jedna byla vyslána na tuto planetu, zatímco druhá zůstala součástí jiného, daleko krásnějšího a harmoničtějšího světa, který je skutečným domovem pro oba partnery. Ačkoliv byli ve fyzičnu dočasně…

NAHORU

ANTIVESMÍR BYL NAPLÁNOVÁN PRO SPÁSU
11.8.2022
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Kdo pochybuje o tom, že by byl navěky ponechán v bídném rozpoložení, které každému obyvateli zóny vymístění nabízí negativní stav, mám tu pro něho ujištění. Antivesmír byl v konečném důsledku naplánován pro spásu z temnoty, v jaké se od prvopočátků svého vzniku utápí. Ačkoliv nejsem architektem…

NAHORU

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO LEONKU BERNÁTKOVOU
24.9.2022
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaná Leonko, Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina ti z celého srdce děkuji za to, že ses rozhodla vstoupit do nehostinného světa, který je v rámci Multivesmíru nesmírně důležitý, neboť zde byl započat a také zde bude ukončen negativní stav. Aby toho bylo docíleno, potřebuji spoustu spolupracovníků, relativních bytostí, které…

NAHORU

SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO FRANTIŠKA BUTKAJE
24.9.2022
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaný Františku, můj drahý synáčku, děkuji ti za to, že jsi posilou pro Můj Boží Tým, v němž jsi jeho pevným prvkem. Jsi mužem s otevřeným duchovním srdcem, proto z tebe může vyzařovat mnoho aspektů pozitivního stavu, z nichž každý má svůj hluboký smysl, jehož…

NAHORU

ALŽBĚTA II. – DUCHOVNÍ VÝZNAM ODCHODU KRÁLOVNY Z PLANETY NULA
18.9.2022
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Odchod britské královny Alžběty II. z fyzického světa planety Nula, k němuž došlo dne 8. září 2022, je odrazem změn probíhajících v příslušných oblastech zóny vymístění. Duchovní, zprostředkující i fyzické sféry antivesmíru jsou více než kdy dřív vystaveny zesilujícímu vlivu energie Nové a Nejnovější Přirozenosti…

NAHORU

MISE BOŽÍ RODINY V CHORVATSKU A BOSNĚ - 2.ČÁST
9.9.2022
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Do Bosny a Hercegoviny jsem v těle ženy nezavítal/a z důvodu prozatímní nepřipravenosti jejího kolektivního vědomí na osobní přítomnost relativní podstaty Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, proto jsem k vykonání duchovní práce využil své zástupce, kteří sílu Mojí Lásky skrze svá nitra zmírňovali na úroveň,…

NAHORU

MISE BOŽÍ RODINY V CHORVATSKU A BOSNĚ - 1.ČÁST
9.9.2022
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,ve dnech 17. až 26. srpna 2022 se uskutečnil pobyt Mé přímé inkarnace Janičky a dalších dvanácti představitelů a spolupracovníků v Chorvatsku. Výjezd na Balkánský poloostrov nebyl dovolenou v pravém slova smyslu, neboť obnášel jako vždy důležitou…

NAHORU

FUNGOVÁNÍ ABSOLUTNÍ BOŽÍ PODSTATY VE VYBRANÝCH ASPEKTECH
29.10.2022
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, nastal čas k tomu, aby se do pozornosti sentientních myslí obyvatel Stvoření včetně vás samotných uvedla rekapitulace dílčích aspektů poznání, vycházejícího z Nového Zjevení. Smyslem tohoto Sdělení je nejen zopakovat důležité záležitosti…

NAHORU

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
27.10.2022
SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO DANUŠKU LUKŠOVOU(s poselstvím i pro Janíčka Drobného). Milovaná Danuško, děkuji ti z celého srdce za statečné nesení svého kříže, který čím je těžší, tím více pomáhá bytostem ulevovat od jejich trápení, které na sebe vážeš, abys duchovně zanesené elementy prosvětlila a odevzdala je na to správné…

NAHORU

O POTŘEBÁCH, TOUHÁCH A VNÍMÁNÍ ČASU
22.11.2022
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé, konec cyklu času se přibližuje každým okamžikem, a přestože z hlediska lineárního času platného pro planetu Nula a zónu vymístění ve všeobecnosti uplyne ještě mnoho vody, pro obyvatele Pravého Stvoření to neplatí vzhledem k…

NAHORU

OHLÉDNUTÍ SE ZA ROKEM 2022
30.12.2022
SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.
Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny, máme za sebou rok, který byl po duchovní stránce velmi bohatý a pestrý, s čímž je spojena i spousta zážitků, které jste nashromáždili na mnoha větších i menších setkáních na různých místech Česko-Slovenska s několika výjezdy…

NAHORU

SDĚLENÍ V ROCE 2022

     
NZPJK                                      DUCHOVNÍ ŠKOLA                                      ZÁKLADY DUCHOVNOSTI      

ÚVOD | DUCHOVNO | KONTAKTY | MAPOVÁNÍ STRÁNKY


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku