SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

Hledat

Přejdi na obsah

Hlavní nabídka:

 


SLEDUJTE


SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

DUCHOVNO > KNIHOVNA BOŽÍ RODINY > SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINYOBSAH KNIHY:

PŘEDMLUVA

KAPITOLA 1.
Jediným lékem na všechno nemocné, zprzněné a ukradené z Pravého života je Láska = vyšší vibrace


KAPITOLA 2.
Najdete Mě ve svém srdci, zbaveném strachu a sebepodceňování


KAPITOLA 3.
Základem transformace a vzestupu do vyšší dimenze je zvyšování vibrací, rozšiřování vědomí


KAPITOLA 4.
Čím vyšší vibrace Lásky bytost má, tím více pomáhá ostatním, tím méně myslí na svůj prospěch


KAPITOLA 5.
Transformace lidstva by se neobešla bez pomoci vyspělejších vesmírných civilizací, které úzce spolupracují se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem


KAPITOLA 6.
Kdo odevzdává svou moc jinému, stává se bezmocným


KAPITOLA 7.
Blíží se čas rozdělení lidstva do dvou hlavních směrů: 1) Propad do pekel na pozici -1 spolu s realitou, kde právě žijete; 2) Vzestup do 5. dimenze planety Země = Nová Země


KAPITOLA 8.
Starý zákon Bible svaté není ode Mne, jediného Stvořitele všeho a všech, Pána Ježíše Krista!


KAPITOLA 9.
Čím více stoupáte na duchovní spirále, tím více pravdy jste schopni přijmout


KAPITOLA 10.
Nanebevstoupení, neboli převibrování do vyšší dimenze Multivesmíru, je opuštění reality bez prožitku smrti fyzického těla


KAPITOLA 11.
Odhoďte konečně strach z čehokoli a nechejte se vést Mnou, Pánem Ježíšem Kristem. Nikdo vás nezná, nemiluje a nechrání tak dokonale, jako Já, váš nejlepší a nejoddanější přítel a Láska


KAPITOLA 12.
Transformace je cesta do nebe, transhumanismus je cesta do pekel. Transhumanismus přinese větší zotročení, transformace přinese vysvobození


KAPITOLA 13.
Událost, kterou jsem popsal i pod názvem „VAROVÁNÍ“, je dalším důležitým „urychlením“ transformace hned po 21. 12. 2012


KAPITOLA 14.
Sexualita a sexuální vztah mezi mužem a ženou, přesněji mezi maskulinitou a femininitou, je základním předpokladem spolutvoření v duchovních, intermediálních a přírodních světech Multivesmíru


KAPITOLA 15.
Jak jednoduše popsat život v 5. dimenzi Pravého Stvoření? Jako sen, který se u vás na Nule nazývá utopií


KAPITOLA 16.
V Multivesmíru je vše propojeno, je to jeden živoucí organismus a každá, byť nepatrná, částečka ovlivňuje celek


KAPITOLA 17.
Zákon svobodné volby je podmínkou existence života, ale nemůže být chápán jako absolutní


KAPITOLA 18.
Není jediné náboženství na této planetě, které by nebylo ovlivněno, nebo přímo vytvořeno strůjci a služebníky negativních entit


KAPITOLA 19.
Lidstvo je odděleno ode Mne, Boha, Pána Ježíše Krista a od ostatních ve Stvoření, žije v izolaci kvůli experimentu a svým volbám


KAPITOLA 20.
Charakter života v Pravém Stvoření


KAPITOLA 21.
Vztah mezi relativním a absolutním Božstvím


KAPITOLA 22.
Několik doplnění k poslednímu soudu


KAPITOLA 23.
Narození Ježíše Krista


KAPITOLA 24.
Není Ježíš jako Ježíš


KAPITOLA 25.
Nové aspekty sexuálního spojení v pozitivním stavu


KAPITOLA 26.
Nejen o 30. kapitole Nového Zjevení Pána Ježíše Krista


KAPITOLA 27.
Duchovní pasti


KAPITOLA 28.
O Božím Slovu a blížícím se převibrování na Novou Zemi


KAPITOLA 29.
Láska a odpouštění Pána Ježíše Krista Boží Rodiny


KAPITOLA 30.
Vztah k Janě, Pánu Ježíši Kristu v těle


KAPITOLA 31.
Vymazání ze systému spojené s převibrováním na Novou Zemi


KAPITOLA 32.
Proces převibrování


KAPITOLA 33.
Lidstvo je již za svým vrcholem a dochází k jeho úpadku


KAPITOLA 34.
Boží odpuštění


KAPITOLA 35.
Nové metody představitelů Pána Ježíše Krista (Pána Ježíše Krista Boží Rodiny)


KAPITOLA 36.
Očité důkazy a zázraky náboženských systémů jsou dílem negativního stavu


KAPITOLA 37.
Doplnění k citátu z Dialogu 133


KAPITOLA 38.
Tři zdroje druhé dávky Nového Zjevení a Nejnovější Přirozenost Boha


KAPITOLA 39.
O místě narození Bohyně Jany


KAPITOLA 40.
Doplnění k citátu z Dialogu 140 o Lásce k Pánu Ježíši Kristu (Pánu Ježíši Kristu Boží Rodině)


KAPITOLA 41.
Boží Slovo nestagnuje (doplnění k citátu z Dialogu 146)


KAPITOLA 42.
Nezbytnost Mojí inkarnace do ženského těla


KAPITOLA 43.
Smysl věčné existence Boha


KAPITOLA 44.
Vše se jednou skončí


KAPITOLA 45.
Každý bude moci vejít do věčného života


KAPITOLA 46.
Já jsem tvůj Bůh


KAPITOLA 47.
Jsi překrásná bytost


KAPITOLA 48.
Anastázie


KAPITOLA 49.
O partnerských vztazích v pozitivním stavu


KAPITOLA 50.
Slovo od Boha pro muže


KAPITOLA 51.
Ukradená transformace (1. část)


KAPITOLA 52.
Ukradená transformace (2. část)


KAPITOLA 53.
Ukradená transformace (3. část)


KAPITOLA 54.
Slovo od Boha pro ženy


KAPITOLA 55.
Záchrana Stvoření před zkázou


KAPITOLA 56.
Čas sjednocení


KAPITOLA 57.
Úloha Nového Vesmíru


KAPITOLA 58.
Vysvobození z matrixu


KAPITOLA 59.
Doplnění k citátu z Dialogu 118 o konverzi, Nové Přirozenosti Boha a Nového Vesmíru


KAPITOLA 60.
Nejdůležitější zákonitosti Týmu Boží Rodiny


KAPITOLA 61.
Boží Slovo pro klid na duši


KAPITOLA 62.
Podstata Mise Boží Rodiny


KAPITOLA 63.
Cesta vesmírných lidí do pekla a zpět


KAPITOLA 64.
Hudba v pozitivním stavu


KAPITOLA 65.
Svoboda v pozitivním stavu


KAPITOLA 66.
Láska v pozitivním stavu


KAPITOLA 67.
Cestování a dobrodružství v pozitivním stavu


KAPITOLA 68.
Doplnění k citátu ze 72. Dialogu (O odolávání pokušením)


KAPITOLA 69.
Bůh nikdy nikoho neopouští


KAPITOLA 70.
Více o Stvořencích a Superstvořencích


KAPITOLA 71.
Jste cílem Mojí Lásky a Mého smyslu


KAPITOLA 72.
Nepotřebujete se Mi zavděčit


KAPITOLA 73.
Nesnažte se změnit tento svět


KAPITOLA 74.
Negativní stav nebyl Mým záměrem


KAPITOLA 75.
Jste důležitější více než tušíte


KAPITOLA 76.
Nevidíte Mě očima, ale vnímáte Mne srdcem


KAPITOLA 77.
Milování svých bližních


KAPITOLA 78.
Shrnutí podstaty života v Pravém Stvoření


KAPITOLA 79.
Proč je důležitá přítomnost Pána Ježíše Krista v těle ženy


KAPITOLA 80.
Všechno, co prožíváte, slouží vašemu i obecnému dobru


KAPITOLA 81.
O místě nanebevstoupení Bohyně Jany


KAPITOLA 82.
Nejnovější Boží Přirozenost byla předpovězena


KAPITOLA 83.
Netrestám za hříchy


KAPITOLA 84.
Očistec


KAPITOLA 85.
Důvěra v Pána Ježíše Krista


KAPITOLA 86.
Proč musejí Boží představitelé nést tak těžký kříž?


KAPITOLA 87.
Vesmírní lidé a jejich spolupráce s Misí Boží Rodiny


KAPITOLA 88.
Krása sdílení v pozitivním stavu


KAPITOLA 89.
Podstata věčného plynutí života


KAPITOLA 90.
Bezpodmínečná Láska


KAPITOLA 91.
Všechno je dokonalé a má to svůj hluboký smysl


KAPITOLA 92.
Jste nadějí pro celý Multivesmír


KAPITOLA 93.
Bůh nebyl ničím zapříčiněn ani stvořen


KAPITOLA 94.
Jen srdcem lze dojít skutečného poznání pravdy

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

     
NZPJK                                      DUCHOVNÍ ŠKOLA                                      ZÁKLADY DUCHOVNOSTI      

ÚVOD | DUCHOVNO | KONTAKTY | MAPOVÁNÍ STRÁNKY


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku