POSELSTVÍ Z NITRA

Hledat

Přejdi na obsah

POSELSTVÍ Z NITRA

DUCHOVNO > DUCHOVNÍ KNIHOVNA > POMOCNÉ KNIHY NZPJK


 CZ  Celá kniha - POSELSTVÍ Z NITRA   
 SK  Celá kniha - POSOLSTVÁ Z VNÚTRA   
 EN  Complete book - MESSAGES FROM WITHIN   
 RU  Вся книга - СООБЩЕНИЯ ИЭ ГЛУБИННО ВНУТРЕННЕГО   
 DE  Das ganze book - BOTSCHAFTEN AUS DEM INNERN   POSELSTVÍ Z NITRA
- přijal Peter Daniel Francuch v roce 1982. Další rozšiřující informace Nového zjevení Pána Ježíše Krista.OBSAH KNIHY:

ÚVOD

POSELSTVÍ 1.
O NESPRÁVNÉM VÝKLADU “JUPITEROVA EFEKTU”.


POSELSTVÍ 2.
O PŘIROZENOSTI NEJVYŠŠÍHO.


POSELSTVÍ 3.
O MANŽELSTVÍ A SEXUALITĚ.


POSELSTVÍ 4.
O MĚNITELNOSTI VLASTNÍHO STAVU A ROZPOLOŽENÍ. O USTAVENÍ ZVLÁŠTNÍ ŠKOLY DUCHOVNÍHO OBROZENÍ, OPĚTOVNÉHO POZNÁNÍ A RESTRUKTURALIZACE V DUCHOVNÍM SVĚTĚ NEJVYŠŠÍM.


POSELSTVÍ 5.
O NOVÉ NEBESKÉ SPOLEČNOSTI A JEJÍM ÚČELU A FUNKCI.


POSELSTVÍ 6.
O SWEDENBORGOVĚ CHÁPÁNÍ POSLEDNÍHO SOUDU. O BIBLI A JEJÍCH ROZLIČNÝCH VÝZNAMECH.


POSELSTVÍ 7.
O ŽIVOTĚ A JEHO SMYSLU. VÍCE O SEXUALITĚ A SEXUÁLNÍM STYKU.


POSELSTVÍ 8.
O PRINCIPECH DUCHOVNÍ HOMOGENNOSTI.


POSELSTVÍ 9.
VÍCE O FUNKCI NOVÉ NEBESKÉ SPOLEČNOSTI.


POSELSTVÍ 10.
O DUCHOVNÍCH POŽADAVCÍCH KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA A O SOUBORU PRAVIDEL PRO TAKOVÝ ŽIVOT.


POSELSTVÍ 11.
O NOVÉ PEKELNÉ PSEUDOSPOLEČNOSTI. VAROVÁNÍ PŘED JEJÍM DÍLEM.


POSELSTVÍ 12.
O ROZLIČNÝCH ÉRÁCH V DĚJINÁCH DUCHOVNÍHO ROZVOJE ČLOVĚČENSTVA.


POSELSTVÍ 13.
O METODÁCH ZÍSKÁVÁNÍ POZNATKŮ V DĚJINÁCH ČLOVĚČENSTVA.


POSELSTVÍ 14.
O HLAVNÍCH STRUKTURÁLNÍCH ZMĚNÁCH DUCHOVNÍHO SVĚTA.


POSELSTVÍ 15.
O SEXUALITĚ V DUCHOVNÍM SVĚTĚ.


POSELSTVÍ 16.
POKRAČOVÁNÍ O SEXUALITĚ V DUCHOVNÍM SVĚTĚ.


POSELSTVÍ 17.
O TOM, JAK SE URČUJE DLOUHOVĚKOST LIDSKÉHO PŘÍRODNÍHO ŽIVOTA NA ZEMI.


POSELSTVÍ 18.
VÍCE O FILOSOFII NOVÉ ŠKOLY V DUCHOVNÍM SVĚTĚ.


POSELSTVÍ 19.
VÍCE O STRUKTUŘE A FUNKCI NOVÉ NEBESKÉ SPOLEČNOSTI.


POSELSTVÍ 20.
O TAKTICE A METODÁCH PŮSOBENÍ NOVÉ PEKELNÉ PSEUDOSPOLEČNOSTI.


POSELSTVÍ 21.
O FILOSOFICKÉM POJETÍ ČASU.


POSELSTVÍ 22.
O DUCHOVNÍCH PRINCIPECH A ŽIVOTĚ OBECNĚ.


POSELSTVÍ 23.
O PRAKTICKÉM UPLATŇOVÁNÍ DUCHOVNÍCH PRINCIPŮ V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ.


POSELSTVÍ 24.
O DUCHOVNÍCH POŽADAVCÍCH KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA A ŽITÍ.


POSELSTVÍ 25.
O PRAKTICKÝCH PRINCIPECH KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA.


POSELSTVÍ 26.
O NÁLEŽITÉM CHÁPÁNÍ POVAHY NEGATIVNÍHO STAVU. O NEVHODNOSTI LIDSKÉHO CHÁPÁNÍ NĚKTERÝCH ŽIVOTNÍCH UDÁLOSTÍ.


POSELSTVÍ 27.
O LIDSKÝCH ZPŮSOBECH VNÍMÁNÍ, NEVĚDOMÝCH PROCESECH A POZMĚNĚNÝCH STAVECH VĚDOMÍ.


POSELSTVÍ 28.
O DUCHOVNÍCH VÁLKÁCH A METODÁCH, TAKTIKÁCH A ZBRANÍCH UŽITÝCH V TĚCHTO VÁLKÁCH A O TOM, JAK SOUVZTAŽÍ S LIDSKÝMI POZEMSKÝMI VÁLKAMI.


POSELSTVÍ 29.
O ZDROJI LIDSKÝCH PROBLÉMŮ, BĚD A STRÁDÁNÍ A O TOM, JAK JE PŘEKONAT.


POSELSTVÍ 30.
O LIDSKÉM DUCHOVNÍM, DUŠEVNÍM A FYZICKÉM VYBAVENÍ A O METODÁCH LÉČENÍ JEJICH PROBLÉMŮ.


POSELSTVÍ 31.
NĚKTERÁ PRAKTICKÁ OBJASNĚNÍ POJETÍ DUCHOVNOSTI A DUCHOVNÍCH PRINCIPŮ.


POSELSTVÍ 32.
O PROCESU INKARNACE LIDSKÝCH BYTOSTÍ NA ZEMI.


POSELSTVÍ 33.
O TOM, JAK URČIT, ZDALI JE JEDEN V POZITIVNÍM ČI NEGATIVNÍM STAVU.


POSELSTVÍ 34.
O ZÁLEŽITOSTECH KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA A O NÁLEŽITÝCH STAVEBNÍCH BLOCÍCH ŽIVOTA KAŽDÉHO.


POSELSTVÍ 35.
O STRUKTUŘE A OBSAHU REALITY.


POSELSTVÍ 36.
O POVAZE A STRUKTUŘE STVOŘENÍ A O DUCHOVNÍCH, DUŠEVNÍCH A FYZICKÝCH CHOROBÁCH A JEJICH LÉČENÍ.


POSELSTVÍ 37.
PROČ SI LIDÉ VOLÍ JÍT DO PEKLA ?


POSELSTVÍ 38.
DODATEČNÉ POSELSTVÍ OHLEDNĚ NOVÉ NEBESKÉ SPOLEČNOSTI.


POSELSTVÍ 39.
STRUČNÝ KOMENTÁŘ POJETÍ REINKARNACE.


POSELSTVÍ 40.
DŮLEŽITÝ OZNAM OD NEJVYŠŠÍHO. KNIHA KE STAŽENÍ ...

     
NZPJKBR                                     DUCHOVNÍ ŠKOLA                                   ZÁKLADY DUCHOVNOSTI      

ÚVOD | DUCHOVNO | KONTAKTY | MAPOVÁNÍ STRÁNKY