POSELSTVÍ Z NITRA

Hledat

Přejdi na obsah

POSELSTVÍ Z NITRA

DUCHOVNO > DUCHOVNÍ KNIHOVNA > POMOCNÉ KNIHY NZPJK

 CZ  Celá kniha - POSELSTVÍ Z NITRA   
 SK  Celá kniha - POSOLSTVÁ Z VNÚTRA   
 EN  Complete book - MESSAGES FROM WITHIN   
 RU  Вся книга - СООБЩЕНИЯ ИЭ ГЛУБИННО ВНУТРЕННЕГО   
 DE  Das ganze book - BOTSCHAFTEN AUS DEM INNERN   
POSELSTVÍ Z NITRA - přijal Peter Daniel Francuch, 1982, 155 stran. Další rozšiřující informace Nového zjevení Pána Ježíše Krista.
OBSAH KNIHY:


ÚVOD

POSELSTVÍ 1.
O NESPRÁVNÉM VÝKLADU “JUPITEROVA EFEKTU”.


POSELSTVÍ 2.
O PŘIROZENOSTI NEJVYŠŠÍHO.


POSELSTVÍ 3.
O MANŽELSTVÍ A SEXUALITĚ.


POSELSTVÍ 4.
O MĚNITELNOSTI VLASTNÍHO STAVU A ROZPOLOŽENÍ. O USTAVENÍ ZVLÁŠTNÍ ŠKOLY DUCHOVNÍHO OBROZENÍ, OPĚTOVNÉHO POZNÁNÍ A RESTRUKTURALIZACE V DUCHOVNÍM SVĚTĚ NEJVYŠŠÍM.


POSELSTVÍ 5.
O NOVÉ NEBESKÉ SPOLEČNOSTI A JEJÍM ÚČELU A FUNKCI.


POSELSTVÍ 6.
O SWEDENBORGOVĚ CHÁPÁNÍ POSLEDNÍHO SOUDU. O BIBLI A JEJÍCH ROZLIČNÝCH VÝZNAMECH.


POSELSTVÍ 7.
O ŽIVOTĚ A JEHO SMYSLU. VÍCE O SEXUALITĚ A SEXUÁLNÍM STYKU.


POSELSTVÍ 8.
O PRINCIPECH DUCHOVNÍ HOMOGENNOSTI.


POSELSTVÍ 9.
VÍCE O FUNKCI NOVÉ NEBESKÉ SPOLEČNOSTI.


POSELSTVÍ 10.
O DUCHOVNÍCH POŽADAVCÍCH KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA A O SOUBORU PRAVIDEL PRO TAKOVÝ ŽIVOT.


POSELSTVÍ 11.
O NOVÉ PEKELNÉ PSEUDOSPOLEČNOSTI. VAROVÁNÍ PŘED JEJÍM DÍLEM.


POSELSTVÍ 12.
O ROZLIČNÝCH ÉRÁCH V DĚJINÁCH DUCHOVNÍHO ROZVOJE ČLOVĚČENSTVA.


POSELSTVÍ 13.
O METODÁCH ZÍSKÁVÁNÍ POZNATKŮ V DĚJINÁCH ČLOVĚČENSTVA.


POSELSTVÍ 14.
O HLAVNÍCH STRUKTURÁLNÍCH ZMĚNÁCH DUCHOVNÍHO SVĚTA.


POSELSTVÍ 15.
O SEXUALITĚ V DUCHOVNÍM SVĚTĚ.


POSELSTVÍ 16.
POKRAČOVÁNÍ O SEXUALITĚ V DUCHOVNÍM SVĚTĚ.


POSELSTVÍ 17.
O TOM, JAK SE URČUJE DLOUHOVĚKOST LIDSKÉHO PŘÍRODNÍHO ŽIVOTA NA ZEMI.


POSELSTVÍ 18.
VÍCE O FILOSOFII NOVÉ ŠKOLY V DUCHOVNÍM SVĚTĚ.


POSELSTVÍ 19.
VÍCE O STRUKTUŘE A FUNKCI NOVÉ NEBESKÉ SPOLEČNOSTI.


POSELSTVÍ 20.
O TAKTICE A METODÁCH PŮSOBENÍ NOVÉ PEKELNÉ PSEUDOSPOLEČNOSTI.


POSELSTVÍ 21.
O FILOSOFICKÉM POJETÍ ČASU.


POSELSTVÍ 22.
O DUCHOVNÍCH PRINCIPECH A ŽIVOTĚ OBECNĚ.


POSELSTVÍ 23.
O PRAKTICKÉM UPLATŇOVÁNÍ DUCHOVNÍCH PRINCIPŮ V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ.


POSELSTVÍ 24.
O DUCHOVNÍCH POŽADAVCÍCH KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA A ŽITÍ.


POSELSTVÍ 25.
O PRAKTICKÝCH PRINCIPECH KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA.


POSELSTVÍ 26.
O NÁLEŽITÉM CHÁPÁNÍ POVAHY NEGATIVNÍHO STAVU. O NEVHODNOSTI LIDSKÉHO CHÁPÁNÍ NĚKTERÝCH ŽIVOTNÍCH UDÁLOSTÍ.


POSELSTVÍ 27.
O LIDSKÝCH ZPŮSOBECH VNÍMÁNÍ, NEVĚDOMÝCH PROCESECH A POZMĚNĚNÝCH STAVECH VĚDOMÍ.


POSELSTVÍ 28.
O DUCHOVNÍCH VÁLKÁCH A METODÁCH, TAKTIKÁCH A ZBRANÍCH UŽITÝCH V TĚCHTO VÁLKÁCH A O TOM, JAK SOUVZTAŽÍ S LIDSKÝMI POZEMSKÝMI VÁLKAMI.


POSELSTVÍ 29.
O ZDROJI LIDSKÝCH PROBLÉMŮ, BĚD A STRÁDÁNÍ A O TOM, JAK JE PŘEKONAT.


POSELSTVÍ 30.
O LIDSKÉM DUCHOVNÍM, DUŠEVNÍM A FYZICKÉM VYBAVENÍ A O METODÁCH LÉČENÍ JEJICH PROBLÉMŮ.


POSELSTVÍ 31.
NĚKTERÁ PRAKTICKÁ OBJASNĚNÍ POJETÍ DUCHOVNOSTI A DUCHOVNÍCH PRINCIPŮ.


POSELSTVÍ 32.
O PROCESU INKARNACE LIDSKÝCH BYTOSTÍ NA ZEMI.


POSELSTVÍ 33.
O TOM, JAK URČIT, ZDALI JE JEDEN V POZITIVNÍM ČI NEGATIVNÍM STAVU.


POSELSTVÍ 34.
O ZÁLEŽITOSTECH KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA A O NÁLEŽITÝCH STAVEBNÍCH BLOCÍCH ŽIVOTA KAŽDÉHO.


POSELSTVÍ 35.
O STRUKTUŘE A OBSAHU REALITY.


POSELSTVÍ 36.
O POVAZE A STRUKTUŘE STVOŘENÍ A O DUCHOVNÍCH, DUŠEVNÍCH A FYZICKÝCH CHOROBÁCH A JEJICH LÉČENÍ.


POSELSTVÍ 37.
PROČ SI LIDÉ VOLÍ JÍT DO PEKLA ?


POSELSTVÍ 38.
DODATEČNÉ POSELSTVÍ OHLEDNĚ NOVÉ NEBESKÉ SPOLEČNOSTI.


POSELSTVÍ 39.
STRUČNÝ KOMENTÁŘ POJETÍ REINKARNACE.


POSELSTVÍ 40.
DŮLEŽITÝ OZNAM OD NEJVYŠŠÍHO. KNIHA KE STAŽENÍ ...

 KNIHA KE STAŽENÍ ...


      NZPJKBR                                     DUCHOVNÍ ŠKOLA                                   ZÁKLADY DUCHOVNOSTI      

ÚVOD | DUCHOVNO | KONTAKTY | MAPOVÁNÍ STRÁNKY