POSELSTVÍ Z NITRA

Hledat

Přejdi na obsah

Hlavní nabídka:


 


SLEDUJTE


POSELSTVÍ Z NITRA

DUCHOVNO > DUCHOVNÍ KNIHOVNA > POMOCNÉ KNIHY NZPJK


 CZ  Celá kniha - POSELSTVÍ Z NITRA   
 SK  Celá kniha - POSOLSTVÁ Z VNÚTRA   
 EN  Complete book - MESSAGES FROM WITHIN   
 RU  Вся книга - СООБЩЕНИЯ ИЭ ГЛУБИННО ВНУТРЕННЕГО   
 DE  Das ganze book - BOTSCHAFTEN AUS DEM INNERN   POSELSTVÍ Z NITRA
- přijal Peter Daniel Francuch v roce 1982. Další rozšiřující informace Nového zjevení Pána Ježíše Krista.OBSAH KNIHY:

ÚVOD

POSELSTVÍ PRVNÍ
O NESPRÁVNÉM VÝKLADU “JUPITEROVA EFEKTU”


POSELSTVÍ DRUHÉ
O PŘIROZENOSTI NEJVYŠŠÍHO


POSELSTVÍ TŘETÍ
O MANŽELSTVÍ A SEXUALITĚ


POSELSTVÍ ČTVRTÉ
O MĚNITELNOSTI VLASTNÍHO STAVU A ROZPOLOŽENÍ. O USTAVENÍ ZVLÁŠTNÍ ŠKOLY DUCHOVNÍHO OBROZENÍ, OPĚTOVNÉHO POZNÁNÍ A RESTRUKTURALIZACE V DUCHOVNÍM SVĚTĚ NEJVYŠŠÍM


POSELSTVÍ PÁTÉ
O NOVÉ NEBESKÉ SPOLEČNOSTI A JEJÍM ÚČELU A FUNKCI


POSELSTVÍ ŠESTÉ
O SWEDENBORGOVĚ CHÁPÁNÍ POSLEDNÍHO SOUDU. O BIBLI A JEJÍCH ROZLIČNÝCH VÝZNAMECH


POSELSTVÍ SEDMÉ
O ŽIVOTĚ A JEHO SMYSLU. VÍCE O SEXUALITĚ A SEXUÁLNÍM STYKU


POSELSTVÍ OSMÉ
O PRINCIPECH DUCHOVNÍ HOMOGENNOSTI


POSELSTVÍ DEVÁTÉ
VÍCE O FUNKCI NOVÉ NEBESKÉ SPOLEČNOSTI


POSELSTVÍ DESÁTÉ
O DUCHOVNÍCH POŽADAVCÍCH KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA A O SOUBORU PRAVIDEL PRO TAKOVÝ ŽIVOT


POSELSTVÍ JEDENÁCTÉ
O NOVÉ PEKELNÉ PSEUDOSPOLEČNOSTI. VAROVÁNÍ PŘED JEJÍM DÍLEM


POSELSTVÍ DVANÁCTÉ
O ROZLIČNÝCH ÉRÁCH V DĚJINÁCH DUCHOVNÍHO ROZVOJE ČLOVĚČENSTVA


POSELSTVÍ TŘINÁCTÉ
O METODÁCH ZÍSKÁVÁNÍ POZNATKŮ V DĚJINÁCH ČLOVĚČENSTVA


POSELSTVÍ ČTRNÁCTÉ
O HLAVNÍCH STRUKTURÁLNÍCH ZMĚNÁCH DUCHOVNÍHO SVĚTA


POSELSTVÍ PATNÁCTÉ
O SEXUALITĚ V DUCHOVNÍM SVĚTĚ


POSELSTVÍ ŠESTNÁCTÉ
POKRAČOVÁNÍ O SEXUALITĚ V DUCHOVNÍM SVĚTĚ


POSELSTVÍ SEDMNÁCTÉ
O TOM, JAK SE URČUJE DLOUHOVĚKOST LIDSKÉHO PŘÍRODNÍHO ŽIVOTA NA ZEMI


POSELSTVÍ OSMNÁCTÉ
VÍCE O FILOSOFII NOVÉ ŠKOLY V DUCHOVNÍM SVĚTĚ


POSELSTVÍ DEVATENÁCTÉ
VÍCE O STRUKTUŘE A FUNKCI NOVÉ NEBESKÉ SPOLEČNOSTI


POSELSTVÍ DVACÁTÉ
O TAKTICE A METODÁCH PŮSOBENÍ NOVÉ PEKELNÉ PSEUDOSPOLEČNOSTI


POSELSTVÍ DVACÁTÉPRVNÍ
O FILOSOFICKÉM POJETÍ ČASU


POSELSTVÍ DVACÁTÉDRUHÉ
O DUCHOVNÍCH PRINCIPECH A ŽIVOTĚ OBECNĚ


POSELSTVÍ DVACÁTÉTŘETÍ
O PRAKTICKÉM UPLATŇOVÁNÍ DUCHOVNÍCH PRINCIPŮ V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ


POSELSTVÍ DVACÁTÉČTVRTÉ
O DUCHOVNÍCH POŽADAVCÍCH KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA A ŽITÍ


POSELSTVÍ DVACÁTÉPÁTÉ
O PRAKTICKÝCH PRINCIPECH KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA


POSELSTVÍ DVACÁTÉŠESTÉ
O NÁLEŽITÉM CHÁPÁNÍ POVAHY NEGATIVNÍHO STAVU. O NEVHODNOSTI LIDSKÉHO CHÁPÁNÍ NĚKTERÝCH ŽIVOTNÍCH UDÁLOSTÍ


POSELSTVÍ DVACÁTÉSEDMÉ
O LIDSKÝCH ZPŮSOBECH VNÍMÁNÍ, NEVĚDOMÝCH PROCESECH A POZMĚNĚNÝCH STAVECH VĚDOMÍ


POSELSTVÍ DVACÁTÉOSMÉ
O DUCHOVNÍCH VÁLKÁCH A METODÁCH, TAKTIKÁCH A ZBRANÍCH UŽITÝCH V TĚCHTO VÁLKÁCH A O TOM, JAK SOUVZTAŽÍ S LIDSKÝMI POZEMSKÝMI VÁLKAMI


POSELSTVÍ DVACÁTÉDEVÁTÉ
O ZDROJI LIDSKÝCH PROBLÉMŮ, BĚD A STRÁDÁNÍ A O TOM, JAK JE PŘEKONAT


POSELSTVÍ TŘICÁTÉ
O LIDSKÉM DUCHOVNÍM, DUŠEVNÍM A FYZICKÉM VYBAVENÍ A O METODÁCH LÉČENÍ JEJICH PROBLÉMŮ. O NÁLEŽITÉM CHÁPÁNÍ POJETÍ KARMY A REINKARNACE


POSELSTVÍ TŘICÁTÉPRVNÍ
NĚKTERÁ PRAKTICKÁ OBJASNĚNÍ POJETÍ DUCHOVNOSTI A DUCHOVNÍCH PRINCIPŮ


POSELSTVÍ TŘICÁTÉDRUHÉ
O PROCESU INKARNACE LIDSKÝCH BYTOSTÍ NA ZEMI A O TOM, JAK KONAJÍ SVÉ VOLBY


POSELSTVÍ TŘICÁTÉTŘETÍ
O TOM, JAK URČIT, ZDALI JE JEDEN V POZITIVNÍM ČI NEGATIVNÍM STAVU


POSELSTVÍ TŘICÁTÉČTVRTÉ
O ZÁLEŽITOSTECH KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA A O NÁLEŽITÝCH STAVEBNÍCH BLOCÍCH ŽIVOTA KAŽDÉHO


POSELSTVÍ TŘICÁTÉPÁTÉ
O STRUKTUŘE A OBSAHU REALITY


POSELSTVÍ TŘICÁTÉŠESTÉ
O POVAZE A STRUKTUŘE STVOŘENÍ A O DUCHOVNÍCH, DUŠEVNÍCH A FYZICKÝCH CHOROBÁCH A JEJICH LÉČENÍ


PROČ SI LIDÉ VOLÍ JÍT DO PEKLA?

DODATEČNÉ POSELSTVÍ OHLEDNĚ NOVÉ NEBESKÉ SPOLEČNOSTI

STRUČNÝ KOMENTÁŘ K POJETÍ REINKARNACE

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ OD NEJVYŠŠÍHO


POSELSTVÍ Z NITRA

     
NZPJKBR                                     DUCHOVNÍ ŠKOLA                                   ZÁKLADY DUCHOVNOSTI      

ÚVOD | DUCHOVNO | KONTAKTY | MAPOVÁNÍ STRÁNKY